Shop Doneer

Gestorven aan je oude natuur: leef door geloof!

Leestijd: 3 min.

Vandaag kijken we nog eens naar Romeinen 6:6:

Dit weten wij toch dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.

Er is geen andere manier om aan de slavernij van de zonde te ontsnappen, dan bevrijd te worden van de oude, vleselijke natuur van Adam. Zoals we in eerdere overdenkingen al zagen, kan de laatste zin nauwkeuriger vertaald worden met: Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Met andere woorden, als ik mijn straf betaald heb door de dood, stelt de wet geen verdere eisen meer aan me en kan me niet meer veroordelen. Ik ben gerechtvaardigd, vrijgesproken, verwijderd uit het gebied waar de wet aanspraak op me kan maken. Galaten 3:10-12 is geschreven aan mensen die de genade hadden ervaren, waren gered, gedoopt waren in de Heilige Geest en die wonderen hadden meegemaakt. Maar zelfs na dit alles meenden ze de wet te moeten gaan houden om volmaakt te worden. Paulus noemt hen dwazen en daarna legt hij hen uit:

Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. (vers 10)

Als je eenmaal besluit de wet te gaan houden met de bedoeling om daarmee rechtvaardig te worden, dan moet je de hele wet ook voortdurend, te allen tijde, blijven houden. Wie op één enkel punt faalt, wanneer dan ook, komt onder de vloek. Dat zegt de wet zelf in Deuteronomium 27:26: Vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert door ze te houden!

Vervolgens zegt Paulus:

En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet: uit geloof, maar: De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. (Galaten 3:11-12)

Het simpele alternatief voor deze benadering staat verwoord in Habakuk 2:4: De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. We hebben dus twee mogelijkheden. We kunnen of leven volgens de wet, maar als we die breken, komen we onder een vloek. Of we kunnen leven door geloof, wat inhoudt dat we niet leven onder de wet. Dit zijn tegengestelde alternatieven, die elkaar uitsluiten. Je kunt niet het beste van twee werelden krijgen. Integendeel, als je het probeert, zul je in de praktijk juist het slechtste van beide werelden ontvangen!

Kies voor een leven door geloof! Geloof dat je oude mens - die Gods Wet toch niet hield en dat ook niet kon - met Christus is gestorven en dat Hij, Jezus Gods Zoon die de Wet vervulde, door Zijn Geest in jou is komen wonen.

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel dat mijn oude ik met U gestorven is en dat U door Uw Heilige Geest in mij woont. Heer Jezus, ik wil leven door geloof, niet onder de Wet die mijn zondige natuur voortdurend veroordeelt. Die oude natuur van mij is dood en ik leef door Uw genade. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.