Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Gestraft om onze vrede

Leestijd: 2 min.

Ik herinner me een gesprek met een Joodse man die me vertelde waarom hij niet geloofde dat Jezus de Messias was: 'Hij kon geen goed mens zijn; God zou Hem nooit zo hebben laten lijden.' En toch is dat precies wat de profeet Jesaja over Hem schreef:

Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. (Jesaja 53:4)

Maar in vers 5 staat:

Maar Hij is om onze ​overtredingen​ verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de ​vrede​ aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

In dit vers wordt de meest belangrijke transactie of omwisseling genoemd die plaatsvond aan het kruis, namelijk de vergeving van zonde. De straf voor onze zonden kwam op Jezus en Hij stierf, zodat wij Zijn vergeving en vrede kunnen ontvangen. Tot het moment dat de straf voor de zonde werd gedragen, bestond er geen kans op vrede. Maar Jezus stierf en stond op uit de dood, zodat wij met Hem kunnen opstaan in een nieuw leven van vrede tussen ons en God! In Efeze 2:14-17 beschrijft ook Paulus de ruil die er plaatsvond aan het kruis:

Want Hij is onze ​vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo ​vrede​ zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het ​kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij Zijn komst heeft Hij door het ​Evangelie​ ​vrede​ verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren.

Let op het woord 'vrede'. Voor een zondaar kan er geen vrede zijn, totdat hij weet dat zijn zonden zijn vergeven. Jezus werd gestraft, zodat wij, door de vergeving van zonden, vrede met God konden krijgen (zie ook Kolossenzen 1:19-20).

Gebed van de dag

Dank U Jezus, dat U voor mij stierf aan het kruis en dat U bent opgestaan, zodat ik vergeving heb ontvangen en nu in vrede met God mag leven! Ik spreek uit: Jezus werd gestraft, zodat ik vergeving kon ontvangen en daardoor vrede heb met God. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.