sluit
Shop Doneer

Gestraft om onze vrede

Leestijd: 1 min.
Ik herinner me een gesprek met een Joodse man die me vertelde waarom hij niet geloofde dat Jezus de Messias was: ,,Hij kon geen goed mens zijn; God zou Hem nooit zo hebben laten lijden." En toch is dat precies wat de profeet Jesaja over Hem schreef: Wij echter beschouwden hem als een geslagene, door God gestraft en vernederd
(53:4). Maar vers 5 zegt:
Hij werd doorstoken vanwege onze opstandigheid, vanwege onze zonden werd hij gebroken. Hij werd gestraft; ons bracht het vrede, en dankzij zijn striemen is er genezing voor ons.
In dit vers wordt de meest belangrijke transactie of omwisseling genoemd die plaatsvond aan het kruis, namelijk de vergeving van zonde. De straf voor onze zonden kwam op Jezus en Hij stierf, zodat wij zijn vergeving en vrede kunnen ontvangen. Tot het moment dat de straf voor de zonde werd gedragen, bestond er geen kans op vrede. Maar Jezus stierf en stond op uit de dood, zodat wij met Hem kunnen opstaan in een nieuw leven van vrede tussen ons en God! In Efeze 2:14-17 beschrijft ook Paulus de ruil die er plaatsvond aan het kruis:
Want Hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft; en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft Hij de vijandschap in zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, om die twee in zichzelf tot één nieuwe mens te scheppen door vrede te maken, en om die beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren.
Let op de nadruk op het woord 'vrede'. Voor een zondaar kan er geen vrede zijn voordat hij weet dat zijn zonden zijn vergeven. Jezus werd gestraft, zodat wij, door de vergeving van zonden, vrede met God konden krijgen (zie ook Kolossenzen 1:19,20).

Dank U Jezus, dat U voor mij stierf aan het kruis en dat U bent opgestaan, zodat ik vergeving heb ontvangen en nu in vrede met God mag leven! Ik proclameer: Jezus werd gestraft, zodat ik vergeving kon ontvangen en daardoor vrede heb met God. Amen.