Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Getuigen van Jezus’ offer

Leestijd: 3 min.

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. (Openbaring 12:11)

Wat betekent het om satan te overwinnen dankzij het bloed van het Lam en dankzij ons getuigenis? We overwinnen satan als we persoonlijk getuigen uit Gods Woord, wat Jezus’ bloed voor ons doet.

We kijken nu naar een gedeelte uit het Oude Testament, waar de verordeningen voor het Pascha beschreven staan, in Exodus 12. In die ceremonie voorzag God – door middel van het offeren van een paaslam – in complete bescherming voor het hele volk Israël. Maar ze moesten wel speciale handelingen verrichten met het lam en het bloed, om zich te kunnen verzekeren van die bescherming. God zegt:

Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar.’ Elke familie moet een lam of een bokje kiezen’, zei hij, ‘en dat moet worden geslacht als pesachoffer. Laat ieder daarna een bos majoraantakken nemen, die in de schaal met bloed dopen en het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten strijken. Ga dan tot de morgen de deur niet uit, want de Heer zal door Egypte heen gaan om het te straffen. Maar ziet hij bij een deur bloed aan de bovendorpel en aan de posten, dan zal hij die deur voorbijgaan, hij zal de doodsengel geen toestemming geven om uw huizen binnen te gaan en u te treffen. (Exodus 12:21-23)

Op zeker moment moest elke vader een geschikt lam uitkiezen voor zijn gezin. Daarna moesten ze het lam offeren en het bloed opvangen in een kom. Dat bloed was heel kostbaar. Er mocht geen druppel ervan op de grond morsen. En toch, het geslachte lam en het opgevangen bloed beschermde nog niemand. De vaders moesten het bloed van de kom naar de deuren van hun huizen brengen en het aan de bovendorpel en de zijposten strijken.

Het lot van Israël hing helemaal af van het bloed uit de kom, dat aan de deurposten gestreken moest worden zonder dat er een druppel op de grond terecht kwam. Hoe moesten ze te werk gaan? Met een plant. Majoraan is een soort wilde plant die overal in het Midden Oosten groeit. God gaf hen de opdracht een bosje van die takken te plukken, dat in de kom te dopen en daarmee het bloed aan de deur te strijken.

Er was nog iets wat God opdroeg. Hij zei dat de Israëlieten, na het bestrijken van de deurposten en de bovendorpel met het bloed, in huis moesten blijven. Daar waren ze beschermd. Als ze buiten het aangebrachte bloed zouden treden, zouden ze onbeschermd zijn.

Wat betekent dit beeld voor ons? Paulus zegt dat Christus het offerlam is dat voor ons geslacht werd (het bloed in de kom). Maar het bloed in de kom beschermt op zichzelf nog niemand. Wij bevinden ons in dezelfde situatie als het volk Israël. We moeten het bloed uit de kom nog strijken aan de deur van de plaats waar we wonen. Dan zijn we beschermd. Hoe krijgen we nu het bloed van het offerlam (Jezus) uit de kom naar de plaats waar we wonen? Hierin is Openbaring 12:11 van cruciaal belang: Ze hebben hem overwonnen dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis.

We overwinnen satan als we persoonlijk getuigen wat het bloed van Jezus voor ons doet volgens het Woord van God. Door persoonlijk te getuigen van de kracht van het bloed, brengen we het van de kom naar de plaats waar we wonen. In deze context betekent het woord ‘getuigenis’ niet je hele bekeringsverhaal, maar alleen een paar eenvoudige woorden die je uitspreekt op basis van de Bijbel. Je zou het kunnen vergelijken met het bosje majoraan, dat eenvoudige, alledaagse gewas. Maar dat is wat ons redt. Het is onze bescherming. Daarin ligt onze overwinning.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat U voorzien heeft in het bloed dat mij beschermt. Wilt U mij leren om te getuigen van Uw offer op een dagelijkse, eenvoudige manier, zodat ik de overwinningskracht mag gaan ervaren die er ligt in het bloed van het Lam en mijn getuigenis daarvan. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

SYRIË/JORDANIË

Onze partner in Jordanië helpt ons mensen in Jordanië en Syrië te bereiken met Dereks onderwijs. Hij bezoekt Syrië verschillende keren per jaar, en neemt Dereks materiaal mee voor de christenen, samen met voedsel, medicijnen en basisbehoeften. Bid om bescherming bij zijn reizen en bedienen; bid ook voor de mensen die hij helpt, aangezien de situatie lijkt te verslechteren en het moeilijk wordt voor de mensen voldoende voedsel te krijgen.