Shop Doneer

Gewillige klei

Leestijd: 2 min.

Als Gods volk zijn we Gods kunstwerk. We worden door Hem gevormd. Daarbij zijn we in zekere zin passief. Zoals Paulus schrijft:

Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken? En is het niet zo dat God, omdat Hij Zijn toorn wilde bewijzen en Zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van Zijn toorn, voor het verderf gereedgemaakt, verdragen heeft? En dat met het doel om de rijkdom van Zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van Zijn ontferming, die Hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid? Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. (Romeinen 9:21-24)

God gebruikt sommige voorwerpen om Zijn toorn te tonen. Het voorbeeld dat Paulus hiervoor in Romeinen 9 gebruikte, was farao. God zei tegen farao:

Juist hiertoe heb Ik u verwekt: dat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou, en dat Mijn Naam verkondigd zou worden op de hele aarde (vers 17).

Als je ontdekt dat je een eervol voorwerp bent, dan kun je zeggen: 'Prijs de Heer, het ligt niet aan mij, het is Zijn keus!' Want zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt (vers 16). Hoe moeilijk het voor sommigen ook is om dit te aanvaarden, we moeten terug naar dit vaak genegeerde deel van Gods waarheid.

De essentie van dit beeld van Gods volk als Zijn meesterkunstwerk, is dat we in sommige opzichten passief zijn. De klei kan geen opdrachten geven of beslissingen nemen. Als dit het enige beeld van Gods volk zou zijn, dan was het incompleet. Maar ons begrip van wat het inhoudt om Gods volk te zijn is eveneens incompleet zónder dit beeld. De huidige Westerse cultuur, waarin vrijwel alles maakbaar is door mensenhanden, heeft waarschijnlijk een veel duidelijker beeld nodig van wat het betekent om gewillige klei te zijn in de handen van een liefdevolle pottenbakker.

In mijn leven heb ik vele mensen ontmoet die zichzelf nooit hebben geaccepteerd als Gods maaksel of meesterwerk. God kan je echter niet volledig gebruiken totdat je jezelf aanvaardt als een creatie van God. Geloof eenvoudig dat het beste nog moet komen! Wij zijn Zijn maaksel, geschapen voor een specifieke taak. Wij zijn belangrijk voor Zijn plan, en mogen vertrouwen hebben in Hem en in wie Hij ons wil maken!

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat ik volledig mag gaan wandelen in het plan dat U al veel eerder voor mij en mijn leven ontwierp, nog ver voordat Uw handen mij liefdevol maakten in de moederschoot! Dank U Heer, in Uw plan met mij vind ik mijn doel! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.