Shop Doneer

Gezegend ben je als je Hem vertrouwd

Leestijd: 4 min.

We komen richting het einde van onze studie naar de vreze des Heren en leerden gisteren: We moeten een radicale, volkomen toewijding aan Hem maken. Laten we eens nadenken over de twee verschillende vertalingen: "wier hart volkomen is naar Hem" (nog een andere vertaling zegt hier: wiens hart volkomen naar Hem uitgaat) en "wiens hart volledig aan Hem is toegewijd..." We moeten onszelf afvragen of ons hart volkomen naar God uitgaat en of we werkelijk volkomen aan Hem zijn toegewijd.

Iemand wiens hart volkomen uitgaat naar de Heer en die aan Hem is toegewijd, bekijkt iedere situatie vanuit Gods perspectief. Hij vraag zichzelf af: "Hoe ziet God dit?" En niet: "Hoe zal dit voor mij aflopen? Hoe zal het mij schaden? Hoe kan ik hier voordeel uit halen? Wat zijn mijn belangen?" Vanuit eigen ervaring weten we dat er op veel manieren druk op ons wordt uitgeoefend. Druk vanuit de samenleving, vanuit de cultuur, de media, het bedrijfsleven dat probeert ons allerlei dingen te laten doen of kopen, maar al deze dingen kunnen wel of niet zijn wat God van ons verlangt of die Hij wil dat we doen. Een belangrijk gebied waarin dit speelt is de publieke opinie. Heel veel mensen laten hun leven en beslissingen die ze nemen bepalen door de angst voor wat andere mensen over hen zouden kunnen denken of zeggen. Deze angst is echter een onjuiste, ongepaste motivatie. Een andere ongepaste motivatie is eigenbelang, het jagen naar bekendheid, rijkdom of bijvoorbeeld promotie naar een hogere functie. Nog een andere ongepaste motivatie, die vandaag de dag bijna overal zichtbaar is, is sensueel genot, het najagen van plezier. We zien vandaag massa's mensen die voornamelijk gemotiveerd worden door één of meer van deze vormen van druk.

Mensen die worden gestuurd vanuit deze motivaties, zijn gemakkelijk te verleiden. Ze zijn onstabiel en onbetrouwbaar, we kunnen niet van hen op aan. Dit soort mensen heeft nooit aandacht besteed aan het ontwikkelen van de vreze des Heren. In Jeremia 17 zien we twee soorten mensen: zij die gezegend zijn en zij die vervloekt zijn.

Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de HEERE afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt: hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zilt en onbewoond land. (Jeremia 17:5-6)

In dit gedeelte zien we het beeld van een man die vervloekt is. Zijn probleem is dat zijn hart van de Heer is geweken. Zijn hart is niet volmaakt ten opzichte van de Heer, en hij vertrouwt op een mens, namelijk op zichzelf... Hij vertrouwt op zijn eigen slimheid, inspanningen en mogelijkheden. Hij maakt zijn eigen plannen en zijn eigen keuzes. Laten we nu eens kijken naar de man die gezegend is:

Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen. (Jeremia 17:7-8)

Wat een heerlijk beeld zien we hier! Wanneer ons vertrouwen in de Heer is, dan zullen we niet bang zijn wanneer de hitte komt. De vreze des Heren verwoest iedere andere vrees. Wij zijn fris en groen, als gezonde bomen. Wij zijn nooit uitgeput of verdord, we zijn nooit uitgedroogd of dorstig. Wij hebben geen zorgen in een jaar van droogte. Wil niet iedereen zo zijn?


Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel voor die heerlijke, grote gerustheid die de vreze des Heren in mijn leven uitwerkt! U bent mijn Beschermer, mijn Voorziener, grote God op Wie ik vertrouw... Ik vertrouw niet langer op eigen kunnen, eigen mogelijkheden of eigen kracht. Ik vertrouw volkomen op U! Amen.

Boeken over de vreze des Heren

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen dat gaat over de vreze des Heren. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over de vreze des Heren? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Heiligheid is geen optie vertelt over het prachtige geheim dat schuilt in een heilig, Godvrezend leven.
  • Waar in de wereld trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op tot nederigheid. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • In Dereks boekje De Omwisseling lees je over de ruil die plaatsvond toen Jezus stierf aan het Kruis. Hij verkoos nederigheid om jou te kunnen redden!
  • Een proclamatiekaart die kan helpen om stil te staan bij de vreze des Heren en hier woorden aan te geven, is de kaart De vreze des Heren.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de vreze des Heren. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.