Shop Doneer

Gezond celleven...

Leestijd: 3 min.
Gisteren lazen we uit Matttheüs 18:19 over wat ik noem de grote krachtcentrale van Gods volk in Christus: Waar twee of drie samen zijn geleid tot de Naam van Jezus, door de Heilige Geest, daar belooft Jezus: ,,Ik ben daar in jullie midden".
Het is belangrijk om te zien dat dit achttiende hoofdstuk van Mattheüs één van de twee uitspraken in alle Evangeliën bevat, waarin Jezus het had over de Gemeente. Ik wil vandaag graag met je delen wat ik denk over de twee toepassingen van het woord 'gemeente'.
De eerste staat in Mattheüs 16:18, waar Jezus zei: ,,Op deze petra [= rots] zal ik Mijn gemeente bouwen..." Hier sprak Jezus over de universele Gemeente: het ware lichaam van alle gelovigen van alle rassen, alle leeftijden, alle achtergronden en alle denominaties. Die groep zal niet op één plaats samenkomen voordat zij elkaar zullen ontmoeten bij de opname (zie 1 Thessalonicenzen 4:15-17). Dat zal de eerste keer zijn dat de hele Gemeente samenkomt als de universele Gemeente. Het is onmogelijk om nu de hele universele Gemeente op één plaats op aarde samen te brengen. In Mattheüs 18 spreekt Jezus echter over de lokale gemeente. Dat blijkt uit vers 17:
Als hij [een gelovige die zich niet bekeert] niet naar hen [twee of drie andere gelovigen] luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn.
We lezen nog eens Jezus' verwijzing naar de lokale gemeente in vers 20 (in de 'Prince-vertaling'*): ,,Waar twee of drie tot Mijn Naam samen geleid zijn..." Dit is de basis van de ware lokale gemeente van Jezus Christus: twee of drie gelovigen, samen geleid tot de Naam van Jezus.
Als we erkennen dat de Gemeente het lichaam van Jezus Christus is, moeten we het er wel over eens zijn dat het belangrijk is om zorg te dragen voor de gezondheid van de Gemeente. Ik ben geen arts, maar zoals ik al eerder vertelde, diende ik in het Britse leger als hospitaalsoldaat. Dus ik heb wel wat kennis over gezonde lichamen. Zelfs voor een leek zijn de feiten simpel en vanzelfsprekend: in zijn fysieke lichaam is de mens een verzameling van een enorm aantal cellen waar het lichaam uit bestaat. Als dat celleven afbreekt, gaat de persoon ziekte ervaren. Niets kan de gezondheid van individuele cellen vervangen.
Hetzelfde gaat op voor het lichaam van Jezus Christus. In Mattheüs 18 zien we het 'celleven' van de Gemeente: twee of drie gelovigen die zijn samen geleid tot de Naam van Jezus. Als het celleven niet gezond is, dan maakt het niet meer uit wat we op grote schaal doen - wat voor programma's of opwekkingen of conferenties we ook hebben - het lichaam van Jezus Christus blijft ongezond. Individueel celleven is een must om gezond te kunnen functioneren. Het Lichaam van Christus kan niet gezond functioneren - net zo min als je eigen lichaam - als het individuele celleven wordt afgebroken. Zoals velen weten, zijn kanker en vele andere ziekten het gevolg van de afbraak van cellen in het lichaam. Als de afbraak doorgaat, zal uiteindelijk het hele lichaam worden vernietigd.
Ik ben ervan overtuigd dat dit ook geldt voor de Gemeente. Als het celleven van de 'twee of drie'- het individuele, nauw verbonden samenzijn van mensen, samengebracht tot de Naam van Jezus - niet gezond is, dan kan het lichaam van de Gemeente als geheel niet gezond blijven. Komende dagen zien we hoe we de gezondheid van de cellen kunnen bevorderen en zo afbraak kunnen voorkomen.

Hemelse Vader, dank U wel voor de rol die ook ik te vervullen heb om het celleven van Uw Lichaam gezond te maken en te houden. Dank U wel dat ik daar door het werk van Uw Zoon Jezus deel van mag zijn en mag helpen dit Lichaam als een wel sluitend (zie Ef.4:16) geheel te laten functioneren richting Uw doelen en onder Uw leiding, zodat Uw naam verheerlijkt wordt. Amen.