Shop Doneer

Van broederliefde naar liefde-voor-allen

Leestijd: 3 min.

We hebben de afgelopen dagen gezien dat het een teken is van geestelijke volwassenheid om oprecht van onze medechristenen te houden, niet simpelweg om wie ze zelf zijn, maar (ook) om wat ze betekenen voor Jezus, die Zijn bloed voor elk van hen gegeven heeft.

De laatste fase in de ontwikkeling, waarmee we ook onze studie naar het karakter van de Heilige Geest afsluiten, is de ‘liefde voor allen’ of de agape-liefde. Deze bijzondere, Goddelijke liefde vertegenwoordigt het volgroeide christelijke karakter. Hier gaat het niet meer alleen om de omgang met andere christenen, of anderen die dicht bij ons staan. Het gaat om de liefde voor alle mensen, ook hen die ondankbaar en onheilig zijn. Het is deze liefde die ervoor zorgt dat we onze vijanden liefhebben en bidden voor wie ons vervolgen. (Mattheüs 5:44)

Het is de liefde die Jezus aan het Kruis toonde, toen Hij bad voor degenen die Hem kruisigden:

Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. (Lucas 23:34)

Het was ook de liefde die Stefanus ertoe bracht om te bidden voor degenen die hem stenigden: Heere, reken hun deze zonde niet toe! (Handelingen 7:60)

En het was ook deze agape-liefde die ‘Saulus de vervolger’ veranderde in ‘Paulus de dienaar van Jezus’, die …voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden. (1 Korinthiërs 9:22)

In Paulus’ uitspraak vinden we ook iets terug van de Engelse vertaling van deze laatste groeifase die ‘de liefde voor allen’ wordt genoemd. In de King James Version staat hier namelijk ‘charity’, oftewel ‘liefdadigheid’ … Dus levend vanuit de vergevende broederliefde voor onze directe naasten, reiken we vervolgens ook uit naar alle mensen in nood, in steeds wijdere cirkels, om Gods bovennatuurlijke liefde heel praktisch te maken door onze daden! Daden van verkondiging van het vrijmakende, reddende Evangelie van Jezus Christus, die door zijn ‘liefde voor allen’ zijn leven gaf. Maar ook praktische daden van liefde, die net zoals Paulus bereid was ‘voor allen alles te worden’ om mensen te redden uit hun nood en hen behouden te zien worden!

Terugkijkend op onze studie tot nu toe, naar het Bijbelse beeld van de persoon van de Heilige Geest en de volgroeide vrucht van de Geest in ons leven, maakt dat me nederig en het inspireert me. Nederig, omdat ik nog zo’n lange weg te gaan heb. En het inspireert me, omdat ik een glimp heb opgevangen van iets wat veel mooier is dan alles wat er in de wereld te koop is. Met Paulus zeg ik:

Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. (Filippenzen 3:13-14)

Gebed van de dag

Heer, ik wil zo’n levende steen zijn in Uw slinger, om de Goliaths van de tijd waarin we leven, alle machten die zich verzetten tegen de heerschappij van de levende God, te ontwapenen en te vellen. Gebruik mij Heer en maak mij tot zo’n gladde steen – zelfs als het schuren en polijsten soms zeer doet… Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.