Shop Doneer

Gladde stenen voor effectieve strijd

Leestijd: 2 min.

We gaan vandaag nog even door op onze eerdere vaststelling vanuit 2 Petrus 1:5-7, dat de godsvrucht in ons leven zou moeten resulteren in ‘broederliefde’, oftewel liefde voor de mensen die het dichtst bij ons staan (en die ons meestal het meeste pijn doen…). In dit verband wil ik een observatie delen die misschien schokkend overkomt, maar die ik baseer op meer dan vijftig jaar nauwe verbondenheid met christenen wereldwijd, uit allerlei verschillende achtergronden: Christenen hebben over het algemeen grote moeite om van elkaar te houden. Dit zien we heel duidelijk in de kerkgeschiedenis van de afgelopen tweeduizend jaar. Er is nauwelijks een eeuw voorbij gegaan zonder enorme strijd en competitie - of zelfs openlijke haat - tussen concurrerende groepen christenen, die meestal ook nog allemaal claimden ‘de ware kerk’ te zijn.

Het feit dat iemand berouw heeft getoond over zijn zonden en Jezus heeft aangenomen, betekent niet dat zijn hele karakter onmiddellijk veranderd is. Er is wel een essentieel veranderingsproces op gang gekomen, maar het kan soms jaren duren voordat deze verandering volledig tot in alle facetten van iemands karakter is doorgedrongen.

Toen David gladde stenen nodig had voor zijn slinger, om Goliath te doden, daalde hij af naar de vallei - een bescheiden plaats van nederigheid. Daar vond hij in een beek de stenen die hij nodig had (1 Samuel 17:40). Hoe waren deze stenen glad geworden? Dit was door twee soorten druk of slijtage: ten eerste door de druk van het stromende water, ten tweede doordat de stenen in de beek voortdurend langs elkaar schuurden. Deze beelden illustreren de vorming van ons karakter als christen. Ten eerste bevinden we ons in een continue reiniging door het ‘waterbad met het Woord’ (Efeziërs 5:26). Ten tweede, als de stenen tegen elkaar botsen in persoonlijke relaties, worden de scherpe randjes langzamerhand afgesleten tot ze helemaal glad geworden zijn. In Spreuken 27:17 staat een soortgelijke, bekende beeldspraak: Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens. Hier gaat het niet om gladder wordende stenen, maar wel het beeld van twee menselijke karakters die tegen elkaar aanschuren en zo groeien in effectiviteit en geestelijke slagkracht.

Het beeld wordt compleet als we beseffen dat ook Jezus naar de vallei - de plaats van nederigheid - gaat, als Hij levende stenen nodig heeft voor Zijn slinger. Daar kiest Hij stenen die glad gemaakt en gepolijst zijn door Gods levende Woord en door de omgang met andere gelovigen.

Gebed van de dag

Heer, ik wil zo’n levende steen zijn in Uw slinger, om de Goliaths van de tijd waarin we leven, alle machten die zich verzetten tegen de heerschappij van de levende God, te ontwapenen en te vellen. Gebruik mij Heer en maak mij tot zo’n gladde steen – zelfs als het schuren en polijsten soms zeer doet… Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.