Shop Doneer

Gladde stenen voor effectieve strijd

Leestijd: 2 min.

We gaan vandaag nog even door op onze eerdere vaststelling vanuit 2 Petrus 1:5-7, dat de godsvrucht in ons leven zou moeten resulteren in ‘broederliefde’, oftewel liefde voor de mensen die het dichtst bij ons staan (en die ons meestal het meest pijn doen…). In dit verband wil ik een observatie delen die misschien schokkend overkomt, maar die ik baseer op meer dan vijftig jaar nauwe verbondenheid met christenen wereldwijd, uit allerlei verschillende achtergronden: Christenen hebben over het algemeen grote moeite om van elkaar te houden. Dit zien we heel duidelijk in de kerkgeschiedenis van de afgelopen tweeduizend jaar. Er is nauwelijks een eeuw voorbij gegaan zonder enorme strijd en competitie - of zelfs openlijke haat - tussen concurrerende groepen christenen, die meestal ook nog allemaal claimden ‘de ware kerk’ te zijn.

Het feit dat iemand berouw heeft getoond over zijn zonden en Jezus heeft aangenomen, betekent niet dat onmiddellijk zijn hele karakter veranderd is. Er is wel een essentieel veranderingsproces op gang gekomen, maar het kan soms jaren duren voordat deze verandering volledig tot in alle facetten van iemands karakter is doorgedrongen.

Toen David gladde stenen nodig had voor zijn slinger, om Goliath te doden, daalde hij af naar de vallei - een bescheiden plaats van nederigheid. Daar vond hij in een beek de stenen die hij nodig had (1 Samuel 17:40). Hoe waren deze stenen glad geworden? Dit was door twee soorten druk of slijtage: ten eerste door de druk van het stromende water, ten tweede doordat de stenen in de beek voortdurend langs elkaar schuurden. Deze beelden illustreren de vorming van ons karakter als christen. Ten eerste bevinden we ons in een continue reiniging door het ‘waterbad met het Woord’ (Efeziërs 5:26). Ten tweede, als de stenen tegen elkaar botsen in persoonlijke relaties, worden de scherpe randjes langzamerhand afgesleten tot ze helemaal glad geworden zijn. In Spreuken 27:17 staat een soortgelijke, bekende beeldspraak: Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens. Hier gaat het niet om gladder wordende stenen, maar wel het beeld van twee menselijke karakters die tegen elkaar aanschuren en zo groeien in effectiviteit en geestelijke slagkracht.

Het beeld wordt compleet als we beseffen dat ook Jezus naar de vallei - de plaats van nederigheid - gaat, als Hij levende stenen nodig heeft voor Zijn slinger. Daar kiest Hij stenen die glad gemaakt en gepolijst zijn door Gods levende Woord en door de omgang met andere gelovigen.

Gebed van de dag

Heer, ik wil zo’n levende steen zijn in Uw slinger, om de Goliaths van de tijd waarin we leven, alle machten die zich verzetten tegen de heerschappij van de levende God, te ontwapenen en te vellen. Gebruik mij Heer en maak mij tot zo’n gladde steen – zelfs als het schuren en polijsten soms zeer doet… Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

BULGARIJE

Het vertalen en redigeren van twee nieuwe boeken, ‘Will You Intercede?’- over voorbede, en ‘Ultimate Security’ – over veiligheid, is begonnen. Bid om Gods genade en kracht, dat de vertaler en de redacteur accuraat zullen kunnen werken, zonder vertragingen.