Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

De Heer eraan herinneren

Leestijd: 2 min.

In Jesaja 62 roept God ons op om intens en volhardend te bidden, met name voor Jeruzalem:

Want Elam neemt de ​pijlkoker​ op, de man en de paarden staan bij de ​strijdwagen, en Kir ontbloot het ​schild. Het zal gebeuren dat uw mooiste dalen vol zullen staan met ​strijdwagens, en de ruiters zullen zich in ​slagorde​ opstellen tegenover de ​poort. (Jesaja 62:6-7)

In het Nieuwe Testament vertelde Jezus de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter, die voortdurend wordt 'belaagd' door een weduwe die haar recht wil halen. Jezus eindigt de gelijkenis met deze vraag:

Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen? (Lukas 18:7)

Deze twee teksten laten zien dat sommige onderwerpen zo belangrijk en dringend zijn, dat ze onze gebeden niet alleen overdag, maar ook 's nachts nodig hebben. Het herstel van Jeruzalem is zo'n onderwerp.

De profeet Jesaja beschrijft deze 'wachters' als mensen die 'de Heer indachtig maken', of aanroepen. Ze herinneren God dus ergens aan. In modern Hebreeuws is dit het woord voor 'secretaresse'. Een belangrijke taak van een secretaresse is haar chef te herinneren aan de afspraken die op zijn agenda staan. Deze betekenis geeft ons heel praktisch inzicht in de manier waarop God wil dat we bidden voor Jeruzalem. Als Zijn 'voorbede-secretaresse' hebben we twee belangrijke verantwoordelijkheden: ten eerste om Zijn profetische agenda te kennen. Ten tweede om Hem te herinneren aan de afspraken (beloften) die op die agenda staan vermeld. Een van die afspraken is Gods 'eindtijd-toewijding' om Israël te herstellen en Jeruzalem te herbouwen. Dat is wat Jesaja 62 duidelijk zegt.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor de zegen die U belooft aan hen die Israël liefhebben. Ik spreek uit dat ik de Heer zal herinneren 'tot Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde'. Ik bid voor de vrede van Jeruzalem: laat het wie U liefhebben goed gaan. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.