sluit
Shop Doneer

God geeft jou een levensdoel

Leestijd: 2 min.

Thema: Jezus, ons voorbeeld

We zullen maar direct beginnen bij die confronterende vraag: Heb jij een duidelijk, concreet doel in je leven? Of kabbelt je leven gestaag voort, gestuurd door gewoonten en modegrillen, hier en daar nog eens van koers gewijzigd door allerlei omstandigheden waarover je de controle al lang geleden bent kwijtgeraakt? Niets is tragischer dan een doelloos mensenleven. Wie nergens naar streeft, komt ook nergens. Je hebt misschien een bijzonder talent, specifieke kennis of speciale vaardigheden, maar zonder een vastomlijnd doel zal je leven onvermijdelijk uitlopen op frustratie. Er zal weinig tot stand komen met blijvende waarde. Een duidelijk levensdoel is één van de grootste zegeningen die God heeft ingebouwd in het leven van Zijn kinderen. Ons geloof in Jezus Christus geeft ons perspectief en een doelbewuste richting.
We gaan kijken naar het perspectief dat het leven te bieden heeft als we Jezus volgen. Hebreeën 12:1-2 zegt:
Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.
In dit bekende Bijbelgedeelte staan drie belangrijke waarheden over ons thema. Vandaag bespreken we de eerste:
Het leven als christen is een wedloop die van tevoren voor ons is uitgestippeld.
We hoeven de route dus niet meer zelf te bepalen. Maar we moeten hem wel uitlopen. Bedenk daarbij dat we niet te maken hebben met een korte sprint, maar met een marathon, een lange-afstandsloop. Om deze marathon te kunnen lopen, moeten we alles afwerpen wat ons hindert. Daarmee wordt niet alleen zonde bedoeld. Ook andere dingen kunnen ons hinderen de race te lopen. We moeten alles wat ons hindert wegdoen, en de wedloop lopen met volharding. Het woord ‘volharding’ wordt in de tekst speciaal toegevoegd, want zonder deze eigenschap kan niemand de race tot het einde toe volbrengen.
Vader, dank U wel dat ik niet zonder doel leef, maar dat U mij een doel geeft om voor te leven. Op deze eerste dag van het jaar wijd ik mij toe aan Uw plan met mij. Wilt U mij laten zien of er nog dingen zijn die me daarbij hinderen en die ik weg moet doen. Help mij te volharden en Uw doel te volgen. Dank u voor Uw inspiratie, leiding en kracht. Amen.