Shop Doneer

Een schone lei

Leestijd: 2 min.

Eén van de meest wonderlijke aspecten van God is dat als Hij vergeeft, Hij niet slechts gedeeltelijk vergeeft. Hij vergeeft volledig. De profeet Micha schrijft dit onomwonden:

Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid ​vergeeft, Die voorbijgaat aan de ​overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun ​zonden​ werpen in de diepten van de zee. (Micha 7:18-19)

Is dat niet prachtig? Alles wat we ooit verkeerd hebben gedaan – alles waardoor we ons schuldig voelen en elke beschuldiging die de vijand tegen ons inbrengt – vertreedt God onder Zijn voeten en gooit Hij in de diepten van de zee.

Corrie ten Boom merkte ooit op dat als God onze zonden in de zee werpt, Hij er een bordje bijzet: 'VERBODEN TE VISSEN'. Probeer nooit terug te keren om iets te laten herleven wat God al lang begraven heeft. Als God je heeft vergeven, dan ben je ook vergeven. Daar worden geen vragen meer over gesteld. Gods vergeving is volkomen. In Jesaja spreekt God tot Zijn volk en zegt:

Ik, Ik ben het Die uw ​overtredingen​ uitdelgt omwille van Mijzelf, en aan uw ​zonden​ denk Ik niet. (Jesaja 43:25)

Als God ons vergeeft, dan wist Hij het getuigschrift daarvan uit. Het is schoon. Het is alsof datgene wat vergeven is, nooit heeft plaatsgevonden. Hij geeft ons niet alleen een schone lei, maar Hij wist het ook uit Zijn eigen geheugen. Hij zegt letterlijk dat Hij onze zonden niet zal gedenken. En dat is niet omdat God last heeft van een slecht geheugen, maar Hij heeft de mogelijkheid om te vergeten. En als Hij vergeeft, dan vergeet Hij ook.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor Uw vergeving. Ik erken dat Gods vergeving voor mij volkomen is: Hij heeft mijn zonden uitgewist en ik heb een schone lei. Help mij om hier diep van doordrongen te zijn Heer, en nooit te leven onder schuldgevoel. Ik ben vergeven en bevrijd van mijn zonden. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.