sluit
Shop Doneer

God gehoorzamen...

Leestijd: 2 min.
Voor het antwoord op de centrale vraag van ons thema, is het allereerst belangrijk om te weten wat het vrezen van de Heer NIET is... We bekijken de komende dagen daarom enkele specifieke vormen van vrees of angst die geen betrekking hebben op wat de Bijbel bedoelt met de vreze des Heren.
1. Natuurlijke vrees
Ik heb me laten vertellen dat een pasgeboren baby een natuurlijke vrees heeft voor maar twee dingen: harde geluiden en het gevoel te vallen. Naarmate we opgroeien en verder komen in ons leven, maken we de lijst met dingen waar we een natuurlijke vrees voor hebben, dus dingen waar we bang voor zijn, steeds langer; achtbanen, verdwalen in het donker, agressie en geweld, oorlog... Deze soorten vrees zijn volkomen normaal. Alle mensen hebben deze meest 'natuurlijke' angsten, oftewel natuurlijke vrees, maar dit is niet wat de Bijbel bedoelt met de vreze des Heren.
2. Demonische vrees
Er bestaat ook demonische vrees. In zijn tweede brief aan Timotheüs schrijft Paulus:
Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid (2 Timotheüs 1:7). (Andere vertalingen vertalen het eerste deel ook wel als 'een geest van lafhartigheid' of 'een geest van angst' of 'een geest van intimidatie', red.)
Ik wil erop wijzen dat demonische vrees drie kenmerken heeft, die haar onderscheiden van de vreze des Heren.
1. demonische vrees komt voort uit satan, niet uit God.
2. demonische vrees is erop gericht ons af te houden van de gehoorzaamheid aan God. Satan brengt dit soort vrees over ons om ons af te houden van de dingen die God wil dat we doen. Op deze manier is deze vrees dus volkomen tegengesteld aan de vreze des Heren, die ons motiveert om God te gehoorzamen en de dingen te doen die God voor ons heeft gepland. (zie ook Ef. 1:12)
3. demonische vrees is kwellend.
De Bijbel zegt: Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit, de vrees houdt immers straf in (1 Johannes 4:18a). Er zijn veel voorbeelden van demonische vrees. Eén ervan is claustrofobie, of de abnormale angst voor kleine ruimtes, zoals een toilet of een lift. Mijn vrouw Lydia is jarenlang bang geweest om in een lift te stappen. Ze liep liever zes trappen op dan dat ze de lift nam. Op een dag liet God ons zien dat deze fobie demonisch was. We hebben gebeden tegen haar vrees en ze werd ervan bevrijd; ze heeft nooit meer problemen ervaren als ze in een lift stapte.
Zo'n fobie is dus ook niet de soort vrees waar we over praten als we het hebben over de vreze des Heren. Vrees die kwelling geeft, komt van de duivel, en heeft geen recht om in het leven van een christen aanwezig te zijn. Demonische vrees wordt altijd veroorzaakt door een boze geest. Het is onnatuurlijk; het is een overdreven reactie. Het is iets wat ons overweldigt, iets wat we niet de baas kunnen. In bepaalde situaties neemt het de leiding over, en het heeft dus niets te maken met de vreze des Heren. In feite is werkelijke 'vreze des Heren' zelfs de belangrijkste remedie tegen de soort vrees die kwelling geeft.

Heer, wat is de vreze de Heren toch een kostbaar geschenk. Als ik U werkelijk vrees, dan hoef ik in mijn leven niets anders meer te vrezen. Dank U dat elke demonische angst die probeert mij te intimideren, moet wijken vanwege Uw volmaakte liefde, die bewezen is door het offer van de Heer Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. Amen.