Shop Doneer

God heeft alles onder controle

Leestijd: 2 min.

Als we de volmaaktheid van Gods kennis begrijpen – in het bijzonder Zijn voorkennis – dan weten we dus ook zeker dat God nooit wordt verrast, wat er ook gebeurt. Een 'noodgeval' of een 'haastklus' bestaat niet in het Koninkrijk van de Hemel. Niet alleen weet God het begin en het einde, maar Hij ís het begin en het einde (Openbaring 21:6). Hij heeft altijd alles volledig onder controle.

God kent persoonlijk en specifiek allen die Hij heeft uitgekozen om in eeuwigheid bij Hem te zijn.

Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de ​Eerstgeborene​ zou zijn onder vele broeders. (Romeinen 8:29)

Als wij door Gods goedheid en genade die eeuwige, heerlijke bestemming weten te bereiken, zal Jezus ons nooit zo begroeten: 'Tsjonge, geweldig! Ik had nooit verwacht jou hier te zien...' Nee, Hij zal zeggen: 'Mijn vriend, Mijn vriendin, Ik heb op je gewacht. We konden niet aan het bruiloftsmaal beginnen totdat jij er zou zijn.' Denk je dat eens in. En tijdens dat heerlijke bruiloftsmaal, geloof ik dat iedere plaats gereserveerd zal zijn precies voor de persoon voor wie die plaats is gereedgemaakt.

Totdat het getal van de verlosten vol is, wacht God met verbazingwekkend veel geduld, want Hij

...wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. (2 Petrus 3:9)

Jij en ik horen daarbij.

Gebed van de dag

Dank U Vader, dat U mij volledig kent. Het vervult me met ontzag dat U altijd alles onder controle heeft. U wordt nooit verrast. En U heeft ook voor mij een plaats gereedgemaakt. Mijn Vader weet wat ik nodig heb nog voordat ik erom vraag. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.