sluit
Shop Doneer

God heeft alles onder controle

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Mijn Vader weet wat ik nodig heb, nog voordat ik Hem erom vraag.
Als we de volmaaktheid van Gods kennis begrijpen - in het bijzonder zijn voorkennis - dan weten we dus ook zeker dat God nooit wordt verrast, wat er ook gebeurt. Een 'noodgeval' of een 'haastklus' bestaat niet in het Koninkrijk van de hemel. Niet alleen weet God het begin en het einde, maar Hij ís het begin en het einde (Openbaring 21:6). Hij heeft altijd alles volledig onder controle.
God kent persoonlijk en specifiek allen die Hij heeft uitgekozen om in eeuwigheid bij Hem te zijn.
Want die Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. (Romeinen 9:29)
Als wij door Gods goedheid en genade die eeuwige, heerlijke bestemming weten te bereiken, zal Jezus ons nooit zo begroeten: ,,Tsjonge, geweldig! Ik had nooit verwacht jou hier te zien..." Nee, Hij zal zeggen: ,,Mijn vriend, mijn vriendin, Ik heb op je gewacht. We konden niet aan het bruiloftsmaal beginnen totdat jij er zou zijn." Denk je dat eens in. En tijdens dat heerlijke bruiloftsmaal, geloof ik dat iedere plaats gereserveerd zal zijn precies voor de persoon voor wie die plaats is gereedgemaakt.
Totdat het getal van de verlosten vol is, wacht God met verbazingwekkend veel geduld, want Hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9). Jij en ik horen daarbij.

Dank U Vader, dat U mij volledig kent. Het vervult me met ontzag dat U altijd alles onder controle heeft. U wordt nooit verrast. En U heeft ook voor mij een plaats gereedgemaakt. Mijn Vader weet wat ik nodig heb nog voordat ik erom vraag. Amen.