Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

God heeft het gedaan!

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Mijn Vader heeft mij in liefde voorbestemd om als zoon of dochter door Hem geadopteerd te worden.
Toen Jezus stierf aan het kruis, scheurde het voorhangsel doormidden - dit was het gordijn dat de zondige mens symbolisch scheidde van een heilige God. Deze gebeurtenis was een geweldige statement, dat we door Hem worden aanvaard (zie bijvoorbeeld Matteüs 27:51). Het gordijn scheurde van boven naar beneden, een onlogische, bovennatuurlijke gebeurtenis, waardoor nooit iemand zou kunnen beweren dat de mens het heeft gedaan. God zelf heeft dit gedaan. Het gescheurde voorhangsel is de uitnodiging van de Vader, gericht tot ieder mens die gelooft in Jezus: ,,Kom binnen, je bent welkom. Mijn Zoon heeft jouw afwijzing ondergaan, zodat Ik jou mijn aanvaarding kan schenken."
Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemel in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, om heilig en smetteloos te zijn voor Hem in de liefde (Efeze 1:3,4).
De beslissing dat wij zijn uitgekozen is niet aan ons, maar aan God. Denk niet dat jij gered bent omdat jij ervoor hebt gekozen om gered te worden! Je bent gered omdat God jou heeft uitgekozen - en jij hebt vervolgens op zijn uitverkiezing gereageerd. Jij kunt bovendien nog van gedachten veranderen; God zal dat echter nooit doen.
In veel van de hedendaagse prediking van het evangelie is overigens een verkeerde nadruk. Er wordt dan gezegd dat alles afhangt van wat wij doen. Het is waar dat wij een keuze moeten maken, maar wij zouden nooit in staat zijn te kiezen, als God ons niet eerst had gekozen. Je zult ontdekken dat je je als christen veel zekerder zult voelen, als je ervan doordrongen bent dat je relatie met God niet gebaseerd is op wat jij hebt gekozen of gedaan, maar op wat God heeft gekozen en gedaan. God is veel betrouwbaarder dan jij en ik.

Dank U Vader, dat ik uw kind ben. Ik proclameer dat ik een kind van God ben, niet op basis van wat ik kan doen of heb gedaan, maar op basis van wat God heeft gedaan. Mijn Vader heeft mij in liefde voorbestemd om als zoon of dochter door Hem te worden aangenomen. Amen.