Shop Doneer

God heeft jou uitgekozen

Leestijd: 2 min.

Ieder van ons heeft een unieke plek in het lichaam van Christus. We zijn deel van Zijn meesterwerk, en Hij vormt ons. Daarvoor gebruikt Hij druk, waardoor we soms wel eens zouden willen roepen: 'Heer, ik houd het niet langer uit!' Maar Hij zegt dan: 'Ik doe dit niet om je te maken zoals jij zelf wilt zijn, maar zoals Ik wil dat je bent.' Ieder die van de Heer houdt zal op enig moment, de druk van Zijn handen ervaren. Maar zolang we in Zijn aanwezigheid blijven en plooibaar zijn, zullen we eruit komen zoals Hij in gedachten had. Daarin hebben wij niet het laatste woord.

Bill Gothards, oprichter van het Basic Life Principles Instituut, vertelde in een van zijn seminars over een meisje dat maar geen echte vrede, rust of vervulling kon vinden. Waarom niet? Omdat ze diep van binnen boos was op God dat Hij haar zo lang had gemaakt!

Paulus schrijft echter:

Maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt u mij zó gemaakt? (Romeinen 9:20)

Romeinen 9 gaat over Gods eeuwige uitverkiezing en is theologisch één van de moeilijkste hoofdstukken uit de Bijbel. Paulus spreekt over een pottenbakker die een vaas maakt voor alledaags gebruik en een vaas voor eervol gebruik (vers 21, NBV21). Predestinatie, uitverkiezing, gaat erover dat God zelf bepaalt wat Hij van ieder stuk materiaal maakt. Wij hebben daarin geen keus, het is Gods beslissing. Dit is uiteraard niet het volledige beeld, het moet in balans worden gebracht door andere waarheden. We hèbben een vrije wil. Terwijl wij niet precies weten hoe onze keuzevrijheid en uitverkiezing hand-in-hand werken, weet God al welke keuzes wij zullen maken.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, wat voelt het toch veilig dat U vooraf al precies weet hoe U ons vormt, en zelfs wat wij zullen gaan denken en vinden. Kom met Uw Heilige Geest in mijn denken, Heer, zodat ik precies ga denken en vinden wat U denkt en vindt. Kneedt mij en vorm mij, Heer! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.