sluit
Shop Doneer

God heeft ons autoriteit gegeven

Leestijd: 2 min.
Gisteren lazen we geweldig nieuws. Maar het beste nieuws is bewaard voor nu. Jezus heeft eerst alles gedaan wat we de afgelopen tijd hebben bekeken: Hij heeft afgerekend met elke aanklacht tegen het menselijk ras. Hij heeft een totaal nieuw ras gestart en maakte het mogelijk dat de duivel de mond werd gesnoerd. Hij versloeg de vijand volledig. En weet je wat Hij vervolgens deed? Hij deed precies wat de Vader deed in de gelijkenis die ik eerder vertelde. Hij zei tegen ons: ,,Alsjeblieft! Nemen jullie het bedrijf nu weer terug en leid het voor Mij. Ik ga terug naar de hemel; het is nu jullie taak om te zorgen dat het goed gaat." Het is raar, maar echt waar!
Begrijp goed: de eerste Adam was Gods zichtbare vertegenwoordiger, bedoeld om Gods autoriteit uit te oefenen namens Hem. God heeft dat plan nooit geschrapt. De duivel hinderde het, maar hij kon het niet voorkomen, want Gods plan is hersteld in de laatste Adam. Wij, als gelovigen in Jezus Christus, zijn ook Gods zichtbare vertegenwoordigers en gaan verder met het uitoefenen van Gods gezag namens Hem. Net zoals Adam de leiding had over de eerste schepping, zo hebben wij, in Christus en met Christus, geestelijke autoriteit en heerschappij in de wereld van vandaag.
In twee Bijbelgedeelten vinden we dit heel duidelijk terug: In Mattheüs 28:18-19 zei Jezus tegen Zijn discipelen:
Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. (Mattheüs 28:18)
Satan had zich de heerschappij over de aarde, die oorspronkelijk aan Adam was gegeven, toegeëigend. Maar Jezus kocht haar terug. Sinds de opstanding heeft satan geen wettige autoriteit meer. Het enige gezag dat hij heeft, heeft hij zichzelf toegeëigend. Hij heeft er wettig gezien geen recht meer op, want aan het kruis heeft Jezus elke schuld voor het ras van de eerste Adam betaald. Toen stond Jezus op en werd Hij de Vorst van de koningen der aarde, en al het gezag in de hemel en op aarde was rechtmatig aan Hem gegeven door God de Vader. Dat is waarom Jezus zei: ,,Alle autoriteit is nu in Mij." Wat zei Jezus daarna?
Ga dan heen... (Mattheüs 28:19)
Zie je wat hier echt gebeurde? Jezus zei niet: ,,Ik zal het doen." Nee, Hij zei: ,,Gaan jullie... Doen jullie het! Ga de wereld in en toon Mijn autoriteit." Dat is wat Zijn uitspraak ,,Ga dan heen" betekent: ,,Jullie zijn Mijn zichtbare vertegenwoordigers, door Mijn gezag uit te oefenen namens Mij."
In Johannes 20:21 zien we dezelfde gedachte, maar dan nog duidelijker omschreven. Toen Jezus aan Zijn discipelen verscheen op de opstandingszondag, zei Hij:
'Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.' (Johannes 20:21)
'Zoals...' betekent hier feitelijk: 'Precies zo...'. Niet ongeveer, maar precies. Jezus bevestigde hier: ,,Precies zoals de Vader Mij in deze wereld gezonden heeft, zo zend Ik nu jullie."

Hemelse Vader, kijkend naar de enorme nood om me heen, naar de duizenden mensen die door het koninkrijk van de duisternis overweldigd zijn, wil ik niets liever dan uitgaan in Uw naam en Uw redding verkondigen, met autoriteit en kracht! Amen.