Shop Doneer

God hoort en antwoordt...

Leestijd: 2 min.

De lofzang is in de stilte tot U, o God, in Sion; Aan U zal de gelofte nagekomen worden. U hoort het gebed: tot U zal alle vlees komen. Ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent U. (Psalm 65:2-4)

In de loop van mijn bediening heb ik letterlijk duizenden gesprekken gevoerd, met heel veel verschillende mensen. Daarbij kwam het geregeld voor dat in een pastoraal gesprek met iemand met een bezwaard hart, bijvoorbeeld door huwelijksproblemen, financiële zorgen of andersoortige moeiten; ik op een gegeven moment heel eerlijk moest zeggen: "Het spijt me, maar ik heb echt niet het antwoord voor uw probleem. Ik kan je niet precies vertellen wat je moet doen, maar één ding kan ik je wel vertellen: God hoort en verhoort gebed."

Dat is wat de psalmist hier zegt: U hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen. Uiteindelijk heeft elke mensenziel God nodig. Iedereen heeft het nodig te weten dat God gebed hoort en ook verhoort. Dat is ook wat uiteindelijk de hele mensheid tot God zal brengen-het feit dat God gebed hoort en verhoort.

Er is één specifiek, belangrijk gebed dat Hij heerlijk vindt om te verhoren. Dat gaat voor Hem boven alle andere soorten van gebed uit; dat is het gebed om vergeving van onze zonden. Als wij gezondigd hebben en niet geleefd hebben naar Gods bedoeling, misschien zelfs ook mensen hebben teleurgesteld, dan hoeven we ons niet af te wenden in schuldgevoel of wanhoop. In plaats daarvan kunnen we terugkomen bij God. We mogen Hem om vergeving vragen en dan kunnen we hetzelfde zeggen als wat de psalmist hier zegt: Ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent U.

Laat angst of schuldgevoel jou nooit hinderen om te bidden. Bedenk je goed dat in de diepten van jouw moeite, je lijden en je onvermogen, God jouw gebeden hoort en verhoort.

We bidden je toe dat dit diepe besef van de trouwe, altijd vergevende liefde van God ook komend jaar jouw dagelijkse kracht zal zijn!

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel dat ik door het totaal afdoende offer van Uw Zoon Jezus Christus elke dag mag rekenen op Uw vergeving, genade en rijke liefde! Leid mij Heer, op de weg die ik samen met U mag gaan, en dat zelfs in het diepst van mijn nood, Uw heilrijke rechterhand mij aanraakt en mijn leven vernieuwt! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

FILIPPIJNEN

  • Dereks bijbelonderwijs wordt nu uitgezonden in het Engels vanuit Manila. Bid dat veel mensen gaan luisteren en bemoedigd worden door de programma’s, en ook door de nieuwe audio proclamatiekaarten.
  • Een tweede, vijfdelig seminar met Dereks onderwijs over ‘Zegen of vloek, aan u de keus’, is gehouden in Sariaya (ten zuiden van Manila). Er waren meer dan 100 mensen aanwezig en het onderwijs werd erg gewaardeerd. Bid dat er nog veel meer van zulke seminars kunnen worden gehouden.

GETUIGENIS FILIPPIJNEN

Twintig pastors woonden onlangs een ontmoeting bij waar DPM werd geïntroduceerd, en ze een SD-kaart kregen met Dereks bijbelonderwijs. Ze werden ook uitgenodigd de DPM-Filippijnen website (https://www.dpmphilippines.org) te bezoeken en het gratis materiaal te downloaden. Sommigen van de pastors hebben een gevangenisbediening, en stelden het onderwijs zeer op prijs.