God hoort en verhoort

Woord uit het Woord - dag 57

God hoort en verhoort
De lofzang is in stilte tot U, o God, in Sion; aan U zal de gelofte nagekomen worden, U hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen. Ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent U. (Psalm 65:2-4)
In pastorale gesprekken met mensen die het erg moeilijk hebben, bijvoorbeeld door problemen in hun huwelijk, op financieel gebied of anderszins, moet ik vaak heel eerlijk zeggen: Ik heb niet het antwoord op jouw probleem. Ik kan je niet precies vertellen wat je moet doen, maar er is één ding wat ik je wel kan vertellen: God hoort en verhoort het gebed.
Dat is wat de psalmist hier zegt: ‘… U hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen’. Uiteindelijk heeft ieder mens God nodig. Iedereen moet weten dat God het oprechte gebed tot Hem hoort en verhoort. Dit zal uiteindelijk de hele mensheid tot God doen komen – het feit dat God het gebed hoort en verhoort.
Er is bovendien één speciaal gebed dat Hij heel graag wil verhoren, liever nog dan alle andere gebeden… Dat is het gebed om de vergeving van onze zonden. Als wij gezondigd hebben en God en mensen hebben teleurgesteld, dan hoeven we ons niet in wanhoop af te wenden. We mogen terugkeren tot God, Hem aanroepen om vergeving, en dan zullen we net als de psalmist kunnen zeggen: ‘Ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent U’.
Laat angst, schuld of wanhoop je nooit afhouden van bidden! Bedenk: ook in je grootste zielenood hoort en verhoort God jouw gebed.

Heer, ik ben zo dankbaar voor Uw eindeloze geduld met mij. Dank U dat ik mij altijd, op ieder moment, op elke dag en in iedere situatie, tot U mag wenden om mijn hart bij U uit te storten en opnieuw mijn leven en elke situatie daarin, aan U mag overgeven. Ik prijs Uw naam daarvoor, Heer! Amen.