Shop Doneer

God hoort en verhoort

Leestijd: 2 min.
U komt stilheid toe, een lofzang o God in Sion;
U worde geloften betaald.
Hoorder van het gebed,
tot U komt al wat leeft.
Ongerechtigheden hadden de overhand over mij;
onze overtredingen
- Gij verzoent ze.
Psalm 65: 2 - 4 (NBG)
Regelmatig heb ik in een nazorggesprek met iemand die grote problemen heeft, bijvoorbeeld in zijn of haar huwelijk of in verband met ziekte, heel eerlijk moeten zeggen: ,,Ik kan jouw probleem niet oplossen. Ik kan je niet zeggen wat je precies moet doen. Maar één ding kan ik je wel vertellen: God hoort en verhoort gebed."
Dat is precies wat de psalmist in bovenstaande tekst zegt: Hoorder van het gebed, tot U komt al wat leeft. Ergens in ons leven komen we allemaal op een kruispunt te staan, waar we geconfronteerd worden met het feit dat we God nodig hebben. Op dat moment is het allerbelangrijkste dat we moeten weten, de waarheid dat God gebeden hoort en verhoort. Dat is wat uiteindelijk de hele mensheid tot God zal brengen: het feit dat Hij gebeden hoort en verhoort. Er is één gebed waar God boven alle andere gebeden behagen in schept... het gebed om vergeving van onze zonden.
Als we gezondigd hebben, als we ten opzichte van God en mensen tekort geschoten zijn, hoeven we ons niet wanhopig af te wenden. De vijand van onze ziel probeert ons er zo vaak van te overtuigen dat bidden zinloos is; we zijn immers te ver gegaan, te diep gezonken. Maar dat is niet waar! God wacht nog steeds op ons gebed. Als wij tot Hem roepen om vergeving, dan zal Hij antwoorden.
Als we die stap zetten, kunnen zullen we met David zeggen: Ongerechtigheden hadden de overhand over mij;
onze overtredingen, Gij verzoent ze.
Vriend, vriendin, laat nooit toe dat vrees, schuld of wanhoop je van het bidden afhoudt. Weet in de diepte van je strijd dat God hoort en dat Hij gebeden verhoort. In de eerste plaats je gebed om vergeving van je zonden, en vervolgens - omdat door jouw gebed jij jezelf geplaatst hebt binnen het bereik van Zijn genade - mag je op die basis ook alle andere dingen en verlangens die in je hart leven, voor Hem uitstorten.

Mijn antwoord in geloof:
Heer, dank U wel voor Uw genade, en dat in Jezus' naam ik vrij mag zijn van iedere zonde die scheiding heeft gebracht tussen U en mij. Ik ben vrij van schuld in Jezus. Verder heb ik iedere mogelijke menselijke oplossing uitgeprobeerd, maar ik geloof nog steeds dat U mijn gebed zult horen.