sluit
Shop Doneer

God is altijd aanwezig

Leestijd: 1 min.
God beloofde Abraham en Jakob dat hun nakomelingen zo talrijk zouden zijn als het zand aan de kust van de zee. Dit is een sprekend beeld van het volk Israël in de afgelopen tweeduizend jaar. Golven hebben voortdurend op hen ingebeukt. Razernij van mensen, demonen en satan zelf heeft talloze slachtingen en moordpartijen op de Joden tot gevolg gehad in vele delen van de wereld. De zee is opgestuwd, heeft gebruld en heeft zich keer op keer verwoestend op het zand van de kust gestort. Maar weet je wat er gebeurt? Het zand wint altijd! Waarom? Omdat God heeft gezegd dat dit zo zou zijn. Het is de uitwerking van Gods woord.
Het is belangrijk te begrijpen dat de Joden er niet voor hebben gekozen om Gods volk te zijn. Het is de Heer die hen heeft uitgekozen. Ik geloof dat elke keuze die God maakt juist is. Hoe tegenstrijdig dingen ook mogen lijken, God heeft het juiste gedaan. Hij zal Zijn volk niet verlaten. Niet omdat Zijn volk Gods
trouw zou verdienen. Nee, Hij doet het vanwege Zijn grote Naam. Gods Naam is verbonden met en toegewijd aan Israël; Zijn eer staat op het spel.
In het Nieuwe Testament biedt Jezus ons dezelfde zekerheid:Ik zal u zeker niet loslaten en Ik zal u zeker niet verlaten(Hebreeën 13:5).Soms zijn we ons totaal niet bewust van Zijn aanwezigheid, maar door Zijn Heilige Geest is Hij bij ons. Waar we ook gaan, God is aanwezig door Zijn Geest - onzichtbaar, soms onherkenbaar, maar altijd aanwezig. Voor een ongelovige kan dit een beangstigende gedachte zijn, maar voor de gelovige is het een troostende, versterkende zekerheid: God is altijd bij mij!

Dank U Heer, dat U zich heeft toegewijd aan Israël. Ik doe op dit moment voorbede voor Uw volk. Ik proclameer dat, net zoals U aanwezig bent bij Uw volk Israël, U ook bij mij bent, elke dag en ieder moment, want U, mijn Heer, zult Uw volk niet verlaten. Amen.