Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

God is altijd 'IK BEN'

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 268


God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.
Handelingen 17:30-31

God is altijd 'IK BEN'

In Exodus 3:13-14 lezen we dat Mozes aan God vroeg met welke naam Hij zich aan de kinderen van Israël bekend wilde maken, en God gaf Mozes het volgende antwoord: En God zei tegen ​Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden.
Hier geeft God Mozes twee vormen van Zijn naam. ‘IK BEN’ en ‘IK BEN DIE IK BEN’. Dit geeft de eeuwige en onveranderlijke natuur van God weer. God is altijd IK BEN. Hij wordt in geen enkel opzicht veranderd of beïnvloed door de loop van de tijd, die alleen maar een onderdeel van Zijn eigen schepping is. Voor God zijn verleden, heden en toekomst altijd verenigd in een eeuwig nu - een eeuwig IK BEN.
Vanuit deze openbaring aan Mozes ontstond de geheiligde vorm van Gods naam, bestaande uit vier Hebreeuwse medeklinkers, die in onze taal geschreven worden als YHWH. Vanuit de traditie is dit ‘Jehova’ geworden. Moderne wetenschappers suggereren dat het accurater zou zijn om dit weer te geven met de vorm ‘YAHWEH’ - wat betekent ‘HIJ IS’ of ‘HIJ ZAL ZIJN’. Sommige vertalers hebben geprobeerd de betekenis van deze naam weer te geven door de titel ‘De Eeuwige’.
In het Nieuwe Testament komen dezelfde waarheden omtrent de eeuwige, onveranderlijke natuur van God naar voren in de openbaring die Johannes op het eiland Patmos ontving: (Openbaring 1:8)
Alpha is de eerste letter van het Griekse alfabet en Omega de laatste. Het hele ‘alfabet’ van de tijd, vanaf het begin tot het einde, ligt besloten in Gods eigen natuur. De uitdrukking Die is en Die was en Die komt geeft het heden, het verleden en de toekomst weer. Dit komt volkomen overeen met de openbaring van Gods natuur die aan Mozes werd gegeven: IK BEN DIE IK BEN.
O Heer, dank U wel dat U die prachtige openbaring van wie U bent – dat U er altijd was, er altijd bent, en er altijd zult zijn – voor mij persoonlijk, reëel en levend wilt maken, juist als ik het soms even niet zie… Dank U Vader, dat U er altijd voor mij was, bent, en zult zijn! Amen.