Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

God is de enige!

Leestijd: 3 min.

Gisteren hebben we gekeken naar een aantal vormen van valse aanbidding. Wat hebben al die vormen van valse aanbidding of afgoderij met elkaar gemeen? Ze leiden allemaal naar dezelfde persoon: satan. Gods eeuwige tegenstander, satan, begeert aanbidding, omdat dit zijn claim kracht bijzet om gelijk te zijn aan God. Eerder zagen we al dat onze aanbidding alleen maar toekomt aan God. Dus als satan aanbidding kan ontvangen, dan is dit een bevestiging van zijn claim aan God gelijk te zijn. Dit was de reden dat satan in eerste instantie van zijn voetstuk viel, zoals beschreven staat in Jesaja 14:12: Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster (of: lucifer), zoon van de dageraad. Morgenster en Lucifer zijn twee titels van satan. In de verzen die volgen, onthult de profeet satans innerlijke motief om te rebelleren tegen de ware God: U zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel, boven Gods sterren zal ik mijn troon oprichten, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.

Het zinsdeel 'ik zal...' wordt maar liefst vijf keer herhaald. Dat beschrijft de essentie van satans rebellie: zijn wil staat tegenover de wil van God. En in de laatste woorden zien we de grootste ambitie van satan: ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Gelijk zijn aan God is satans ultieme doel, en de enige manier om daar aanspraak op te maken, is door aanbidding te ontvangen, want daardoor wordt hij inderdaad als een god benaderd. Volgens de Bijbel komt er een korte periode waarin satan dicht bij het vervullen van zijn ambitie zal komen:

En ik zag uit de zee een beest omhoogkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien kronen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf het beest zijn kracht, en zijn troon, en grote macht. (Openbaring 13:1-2)

Diepere studie van dit gedeelte leert ons dat het beest een menselijke heerser is, maar de draak is satan zelf. Kijk nu eens naar de gevolgen: En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? (vers 4)

Dit is precies waar de menselijke beschaving in haar rebellie tegen God naartoe op weg is. Satan beweegt en werkt over de hele aarde, in volken en politieke leiders, met het ultieme doel om door hen aanbeden te worden. Uiteindelijk zal hij een politiek leider vinden die hij zo kan overweldigen, dat deze mens de aanbidding van anderen zal gaan ontvangen. En door hem zal ook satan aanbidding ontvangen.

Daarom is het heel belangrijk helder antwoord te hebben op de vraag: Wie aanbid ik? Wie is mijn God? Jezus heeft ons voorzien van het enige juiste antwoord op die vraag:

Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heer, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. (Mattheüs 4:10)

Laten we vandaag besluiten met een gebed waarin we dit Hem (nog eens) nazeggen. Dit is de belangrijkste beslissing die we in ons leven kunnen nemen. Het is bepalend voor onze eeuwige bestemming.

Gebed van de dag

Almachtige God en Schepper van hemel en aarde, vandaag wil ik opnieuw nadrukkelijk belijden: Ik zal U aanbidden en U alleen dienen. Heer Jezus, bescherm mij tegen de misleiding en verleiding dat ik ooit iets of iemand anders zou aanbidden dan U alleen, mijn God en Koning. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ZAMBIA/ANGOLA

Evangelist Ricky van der Walt, medewerker van DPM, gaat een reis maken naar noordwest Zambia en Angola, naar plaatsen waar hij nooit eerder is geweest, als reactie op het verzoek van voorgangers en andere leiders in drie steden om hen onderwijs te komen geven. Het is een uitdaging geweest om de reis en de ontmoetingen met de leiders te regelen tijdens de pandemie, maar ze kijken er erg naar uit!

  • Bid om bescherming en kracht voor Ricky, want hij reist op slechte wegen en passeert veel grenzen om deze landen (een rondreis van 6.200 mijl) te bereiken, en gaat dan van de ene stad naar de andere. Hij neemt ook materiaal van Derek mee, extra brandstof en andere voorraden.
  • Bid om de zalving van de Heer als Ricky in de bediening staat; bid ook dat de leiders en de anderen gewillig zijn om te horen en te ontvangen van de Heer, zodat hun levens worden veranderd!