Shop Doneer

God is genadig en machtig

Leestijd: 2 min.

Gisteren leerden we over Gods woede en toorn, maar ook over Zijn vergevingsgezindheid en goedheid. Vandaag zullen we opnieuw kijken naar twee van Gods eigenschappen.

God is genade

Laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. (Hebreeën 4:16)

In deze tekst staan twee dingen die je niet kunt verdienen: barmhartigheid en genade. We hebben eerst barmhartigheid nodig, maar vervolgens hebben we ook genade nodig. Genade kun je niet verdienen. Religieuze mensen hebben een probleem, omdat ze denken dat ze alles moeten verdienen. Als gevolg daarvan wijzen ze Gods genade af.

Ik maak wel eens het volgende onderscheid: Barmhartigheid hebben we nodig voor het verleden - voor de dingen die gebeurd zijn of die we gedaan hebben - en genade hebben we nodig voor de toekomst. Alleen door Gods genade kunnen we de mens worden die God heeft bedoeld en het leven leiden dat God van ons verwacht. Het woord dat hier staat voor vrijmoedigheid betekent in het oorspronkelijk Grieks ook wel vrijheid van spreken - oftewel, we mogen bij Gods troon van genade vrijmoedig alles uitspreken wat ons dwarszit, waar we mee zitten of waar we naar verlangen.

God is macht

Dit brengt de volgende eigenschap waar we vandaag naar kijken in een heel bijzonder licht, namelijk: God is macht! De hele Bijbel staat vol met getuigenissen van Gods grote macht. We zullen als voorbeeld kijken naar Psalm 93:1-4:

De Heer regeert, Hij is met majesteit bekleed, de Heer is bekleed en omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, zij zal niet wankelen; vast staat uw troon, van oudsher, U bent van eeuwigheid. De rivieren verheffen zich, Heer, de rivieren verheffen zich met bruisende stem, de rivieren verheffen zich onder luid geraas. De Heer in de hoge hemel is machtiger dan het bruisen van grote wateren, dan de machtige golven van de zee.

Wat de psalmdichter David hier doet, is Gods almacht bezingen en zichzelf eraan herinneren hoe enorm Gods almacht is. Laten we een voorbeeld nemen aan wat David doet, en onszelf vaak en bewust herinneren aan Gods majestueuze almacht. Kijkend naar Gods twee eigenschappen van vandaag, zien we ook een mooi en bemoedigend verband: die almachtige, grote God zit op een troon van genade, en die is voor ons vrij benaderbaar, vrij toegankelijk! Laten we daarom vrijmoedig naderen tot die geweldige, genadige, almachtige troon van God!

Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat ik vrijmoedig en onvoorwaardelijk mag binnenkomen bij Uw troon van genade, waar ik onder de indruk kom van Uw majesteit en grootheid, en vervolgens vrijmoedig een beroep mag doen op Uw almacht! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

MOZAMBIQUE

  • De uitgevers van ‘Jeugd met een Opdracht’ hadden het drukken van 3.220 exemplaren van de Portugese ‘Fundament van geloof door bijbelstudie’ vlak voor de lockdown door de pandemie afgerond. Bid om een veilige verspreiding van de boeken naar andere bedieningen. Iris Ministries vertelde ons dat ze heel dankbaar zijn voor de boeken, omdat er bijna geen christelijke boeken zijn in Mozambique om leiders te trainen.
  • Er zijn 20 andere Portugese titels klaar om gedrukt te worden. Bid om de financiën die nodig zijn voor dit project.