Shop Doneer

God is mijn Vader

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 7

God is mijn Vader
Bid u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd. (Mattheüs 6:9)
De twee belangrijkste woorden in dit belangrijke voorbeeldgebed van Jezus, zijn de beide eerste: ‘Onze Vader’…
In de allereerste plaats moeten we weten dat we tot kunnen bidden als een Vader, en dat de wereld niet bestaat uit een toevallige samenloop van omstandigheden. De wereld is niet gewoon maar een speeltje van kosmische krachten waar niemand grip of invloed op heeft. We zijn veel meer dan ‘machines’. We zijn meer dan alleen maar prikkels.
Wij zijn levende, ademende menselijke wezens, geschapen naar het beeld van een God, Die van ons houdt en voor ons zorgt, en Die onze Vader wil zijn.
Achter alles in deze wereld staat niet de één of andere onbezielde macht, één of andere mysterieuze kracht, maar een eeuwig levend Wezen, en Hij is onze Vader. Hij bestuurt alles. Hij schiep de wereld. Hij schiep jou en mij. Hij schiep ons allemaal. Hij plaatste ons op de wereld. Wij zijn hier omdat Hij ons hier heeft geplaatst.
Dit weten geeft ons een totaal andere kijk op het leven, op de wereld, op situaties en omstandigheden. We hoeven ons niet eenzaam te voelen. We hoeven ons niet onzeker te voelen. Onze Vader heeft alles in Zijn hand.
En dan: Hij is onze Vader. Hij heeft heel veel kinderen. Wij zijn daar maar een paar van. We moeten bedenken dat de anderen ook Zijn kinderen zijn. We moeten aan hen denken, we moeten om elkaar geven. We moeten vriendelijk zijn voor elkaar en we moeten voor elkaar zorgen. We moeten aan elkaar dezelfde liefde en compassie laten zien die Hij aan ons betoont. Bedenk: Hij is onze Vader.
Mijn Vader die in de hemelen is, Uw naam worde geheiligd en Uw Koninkrijk kome… (je kunt dit gebed evt. zelf verder uitspreken naar Jezus’ voorbeeld) Dank U Heer, voor Uw Geest die in mij woont en die mij elke dag leidt in de wegen die U voor mij heeft voorbereid. Amen.
Heer, dank U wel dat U mij wilt leren om voortdurend, onder alle omstandigheden en in elke situatie, Uw wil te doen. Als ik even de weg niet weet, leidt U me dan op Uw weg, Heer; dan weet ik dat mijn leven veilig en zeker is. Amen.