Shop Doneer

God is toegankelijk

Leestijd: 2 min.
Ik zal mij neerbuigen naar Uw heilig paleis en Uw Naam loven, om Uw goedertierenheid en om Uw trouw, want om heel Uw Naam hebt U Uw belofte groot gemaakt. (Psalm 138:2)

We zien hier een prachtig voorbeeld van Gods aandacht en liefde voor ons. Hij is de grote God, een almachtige God, de Schepper. We kunnen in talloze verschillende aspecten van de schepping de openbaring van Zijn wijsheid en macht zien. De hemelen spreken van Zijn glorie; de oceanen manifesteren Zijn macht; de bergen openbaren Zijn kracht; de sneeuwvlokken illustreren Zijn wijsheid. Al deze scheppingswonderen tonen Gods grootheid. Maar er is één ding waartoe zij niet in staat zijn: ze kunnen God niet toegankelijk maken voor ons. Buiten de natuur zijn er echter nog twee andere manieren waarop God zichzelf openbaart: in Zijn Naam en in Zijn Woord. Een alternatieve vertaling van vers 2b zegt: Want U hebt boven alle dingen Uw naam en Uw Woord verhoogd. God heeft Zijn Naam en Zijn Woord verhoogd boven alle demonstratie van Zijn grootheid in de natuur. Hij heeft dit ter wille van ons gedaan, omdat Hij door Zijn Naam en Zijn Woord voor ons doet wat de schepping niet kan: Hij maakt Zichzelf voor ons toegankelijk. Gods Woord opent voor ons de deur tot de intieme aspecten van Zijn persoonlijkheid die de natuur niet kan openbaren. Gods Woord maakt ons duidelijk hoe wij Zijn genade en gunst kunnen ontvangen en ontvouwt alles wat Hij beloofd heeft voor ons te doen.

En Gods naam? Gods naam maakt al die beloften voor ons toegankelijk. We kunnen niet tot God komen op grond van de wonderen van de schepping, maar wèl op grond van de beloften van Zijn Woord. Al deze beloften worden voor ons toegankelijk in de naam van Zijn Zoon, Jezus Christus. Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. (Johannes 16:23)

Gebed van de dag

Dank U, Heer, dat U Zichzelf voor mij toegankelijk hebt gemaakt door Uw Woord en Uw Naam.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.