sluit
Shop Doneer

God is toegankelijk

Leestijd: 1 min.
Ik zal mij neerbuigen naar Uw heilig paleis
en Uw naam loven,
om Uw goedertierenheid en uw trouw,
want om Uw grote naam hebt U Uw belofte heerlijk gemaakt.
Psalm 138: 2
We zien hier een prachtig voorbeeld van Gods aandacht en liefde voor ons. Hij is de grote God, een almachtige God, de Schepper. We kunnen in talloze verschillende aspecten van de schepping de openbaring van Zijn wijsheid en macht zien. De hemelen spreken van Zijn glorie; de oceanen manifesteren zijn macht; de bergen openbaren Zijn kracht; de sneeuwvlokken illustreren Zijn wijsheid. Al deze scheppingswonderen tonen Gods grootheid. Maar er is één ding waartoe zij niet in staat zijn: ze kunnen God niet toegankelijk maken voor ons. Buiten de natuur zijn er echter nog twee andere manieren waarop God Zichzelf openbaart: in Zijn naam en Zijn Woord. Een alternatieve vertaling van vers 2b zegt: Want U hebt boven alle dingen Uw naam en Uw Woord verhoogd. God heeft Zijn naam en Zijn Woord verhoogd boven alle demonstratie van Zijn grootheid in de natuur. Hij heeft dit terwille van ons gedaan, omdat Hij door Zijn naam en Zijn Woord voor ons doet wat de schepping niet kan: Hij maakt Zichzelf voor ons toegankelijk. Gods Woord opent voor ons de deur tot de intieme aspecten van Zijn persoonlijkheid die de natuur niet kan openbaren. Gods Woord maakt ons duidelijk hoe wij Zijn genade en gunst kunnen ontvangen en ontvouwt alles wat Hij beloofd heeft voor ons te doen.
En Gods naam? Gods naam maakt al die beloften voor ons toegankelijk. We kunnen niet tot God komen op grond van de wonderen van de schepping, maar wèl op grond van de beloften van Zijn Woord. Al deze beloften worden voor ons toegankelijk in de naam van Zijn Zoon, Jezus Christus. Ik zeg u, Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn naam, zal Hij u geven (Johannes 16: 23).

Mijn antwoord in geloof:
Dank U, Heer, dat U zichzelf voor mij toegankelijk heeft gemaakt door Uw Woord en Uw naam.