Shop Doneer

God koos van tevoren

Leestijd: 2 min.
Gezegend zij de God en Vader van onze Heere ​Jezus​ ​Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke ​zegen​ in de hemelse gewesten in ​Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem ​uitverkoren​ heeft, opdat wij ​heilig​ en smetteloos voor Hem zouden zijn in de ​liefde. (Efeze 1:3-4)

Efeze 1 is een heerlijk hoofdstuk wat werkt als een medicijn op de momenten dat we worstelen met onze identiteit. God kende ons van tevoren en op basis van Zijn voorkennis koos Hij ons uit. Je bent niet waar je nu bent omdat jij daarvoor koos; je bent waar je bent en je bent wíe je bent, omdat God daarvoor koos. Die waarheid maakt een wereld van verschil in je houding naar jezelf en naar je omstandigheden. Beiden werden namelijk door God geïnitieerd. Jij hebt je leven niet in gang gezet, maar God.

God kende ons niet alleen van tevoren, maar Hij heeft ons ook uitverkoren. Sommige mensen zijn bang voor het woord 'uitverkiezing' en wat dit zou kunnen betekenen. De echte betekenis ervan is echter dat God tevoren de koers van ons leven heeft uitgezet. Paulus schrijft in Romeinen 8:29:

Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd...

God heeft alles van tevoren bedacht.

In Efeze 1:11 schrijft Paulus:

In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil.

Als je deze zekerheid goed op je in laat werken, biedt dit enorme veiligheid. Denk er eens over na: je bent door God uitgekozen; de koers van jouw leven is door God uitgezet, en Hij werkt alle dingen uit op de manier die Hij wil, zelfs als je dingen tegenkomt die je liever anders zou willen. Hij doet ze meewerken ten goede voor jou, naar de raad van Zijn wil. Kun je dat aanvaarden?

Gebed van de dag

Dank U Vader, dat ik Uw kind ben. Ik verklaar dat de koers van mijn leven is uitgezet door U, die alles werkt naar de raad van Uw wil. Mijn Vader heeft mij in liefde voorbestemd om als zoon of dochter door Hem te worden aangenomen. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.