Shop Doneer

God leeft!

Leestijd: 1 min.
De Heer leeft,
en geloofd zij mijn rots,
geprezen zij de God van mijn heil!
Psalm 18: 47
Soms bevatten de kortste zinnetjes de belangrijkste feiten. De Heer leeft! God leeft! Deze eenvoudige verklaring heeft meer gewicht dan alle ingewikkelde formules in alle theologische boeken die ooit zijn geschreven. De kerkvader Maarten Luther werd eens zo zeer geconfronteerd met zowel menselijke als satanische tegenstand, dat zijn vertrouwen in God begon te wankelen. Meer en meer liet hij de hoop varen.
Op een dag verscheen zijn vrouw Kathe aan het ontbijt in traditionele zwarte kleding, die in die tijd gedragen werd als men in de rouw was vanwege het verlies van een dierbare. ,,Waarom ben je vandaag in de rouw?" vroeg Luther haar. ,,Omdat God dood is", was haar antwoord. ,,Onzin", zei Luther, ,,God is niet dood". ,,Als God niet dood is", zei Kathe, ,,waarom gedraag je je dan alsof Hij dat wel is?" Kathe's berisping hielp Luther om de situatie weer in het juiste geestelijke perspectief te zien.
Hij bekeerde zich van zijn hopeloze houding en daarmee keerde zijn vertrouwen in God en zichzelf weer terug. Hij besefte dat geen enkele situatie hopeloos is en geen probleem onoplosbaar, zolang God leeft.
Iemand bracht dit feit eens onder woorden in wiskundige termen: Eén plus God is altijd een meerderheid. Als jij er bent en je bent met God, dan ben je in de meerderheid ten opzichte van je problemen!
Enige tijd geleden was er een modern-theologische stroming die zich kenmerkte door de leuze: God is dood. De geschiedenis heeft bewezen dat zij het bij het verkeerde eind hadden. Inmiddels is namelijk deze theologische stroming dood, overigens net als vele theologen die tot deze school behoorden. Maar God leeft verder.
Omdat God leeft, is Hij zowel een Rots als een Heiland (een Redder). Als Rots is Hij onveranderlijk en onaantastbaar. Als Redder biedt Hij vergeving en eeuwige veiligheid.

Mijn antwoord in geloof:
Dank U wel hemelse Vader, dat er altijd hoop en leven is voor mij, omdat U leeft! God, U bent mijn leven. Met U ben ik altijd in de meerderheid. Daarom zal ik leven zolang God leeft. Amen.