Shop Doneer

God leeft!

Leestijd: 2 min.
De HEERE leeft, en geloofd zij mijn rots, geroemd zij de God van mijn heil! (Psalm 18:47)

Soms bevatten de kortste zinnetjes de belangrijkste feiten. De Heer leeft! God leeft! Deze eenvoudige verklaring heeft meer gewicht dan alle ingewikkelde formules in alle theologische boeken die ooit zijn geschreven. Maarten Luther werd eens geconfronteerd met zowel menselijke als satanische tegenstand, dat zijn vertrouwen in God begon te wankelen en hij de hoop steeds meer liet varen. Op een dag verscheen zijn vrouw Kathe aan het ontbijt in traditionele zwarte rouwkleding. “Waarom ben je vandaag in de rouw?" vroeg Luther haar. “Omdat God dood is", was haar antwoord. “Onzin", zei Luther, “God is niet dood". “Als God niet dood is", zei Kathe, “waarom gedraag je je dan alsof Hij het wel is?" Kathe's berisping hielp Luther om de situatie weer in het juiste geestelijke perspectief te zien en daarmee keerde zijn vertrouwen in God en zichzelf weer terug. Hij besefte dat geen situatie hopeloos is en geen probleem onoplosbaar, zolang God leeft.

Iemand bracht dit feit eens onder woorden in wiskundige termen: Eén plus God is altijd een meerderheid.

Enige tijd geleden was er een theologische stroming die zich kenmerkte door de leuze: God is dood. De geschiedenis heeft bewezen dat zij het aan het verkeerde eind hadden. Deze theologische stroming is inmiddels dood, evenals vele theologen die tot deze school behoorden. Maar God leeft verder. Omdat God leeft, is Hij zowel een Rots als een Heiland. Als Rots is Hij onveranderlijk en onaantastbaar. Als Heiland biedt Hij vergeving en eeuwige veiligheid.

Gebed van de dag

Dank U wel hemelse Vader, dat er altijd hoop en leven is voor mij, omdat U leeft! God, U bent mijn leven. Met U ben ik altijd in de meerderheid. Daarom zal ik leven zolang God leeft. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.