Shop Doneer

God leeft

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 25

De HEERE leeft, en geloofd zij mijn rots, geroemd zij de God van mijn heil! (Psalm 18:47)
Dit is een heel belangrijke uitspraak: De Heer leeft. God leeft. Besef je dat? God leeft!
Over het leven van Maarten Luther wordt verteld dat zijn vrouw Käthe op een ochtend beneden kwam en hem begroette in rouwkleding, ze was in het zwart, en Luther vroeg haar: “Waarom ben je in de rouw?”
Ze zei: “Omdat God dood is”.
Hij reageerde met: “Wat een onzin. God is niet dood”.
Toen zei ze tegen hem: “En waarom doe jij dan net alsof Hij wel dood is?”
Dat was een standje voor Maarten Luther, de grote kerkhervormer en Bijbelgeleerde.
Maar ik denk dat ook velen van ons hier soms aan moeten worden herinnerd.
Ik ken predikers waarvan de echtgenotes helemaal in het zwart gekleed meekomen, en als hen gevraagd wordt waarom dat is, zeggen ze: “Nou, omdat God dood is”. Als er geprotesteerd wordt met: “Onzin, dat is niet waar!”, zeggen ze : “Waarom doen jullie dan alsof?”
Vergeet dit nooit: God is niet dood. Een tijd terug was er een theologisch instituut dat beweerde dat God dood is. (Er is toen zelfs een hele theologie naar genoemd…red.) Vandaag zeg ik je dat dat theologisch instituut dood is! En de theologen die dit verkondigden zijn waarschijnlijk ook dood.
Er is echter één Persoon Die niet dood is. En je weet dat Hij niet dood is, als je Hem kent als je God en Redder. Als Hij je Rots is, dan weet je dat Hij leeft, en dat Hij niet dood is.
En dit is het beste nieuws van de dag:
God is niet dood!

O Heer Jezus, dank U wel dat U niet dood bent, maar dat U leeft! Sterker nog, in Uw genade heeft U besloten om te leven in Mij! Wat ben ik dankbaar dat U springlevend in mij bent en dat Uw vitaliteit en gezondheid in mijn leven sprankelt, ongeacht wat omstandigheden mij vertellen. Dank U wel, heerlijke Heer Jezus!