Shop Doneer

God maakt zonen, geen slaven

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 220

En de geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen.(1 Korinthiërs 14:32-33)

God maakt zonen, geen slaven

In 1 Korinthiërs 14:32-33 zegt Paulus: En de geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen.
Met andere woorden, iedere geestelijke manifestatie die echt door God geleid en beheerst wordt, is bedoeld om vrede en harmonie te brengen, geen verwarring en chaos. Ieder die verantwoordelijk is voor een manifestatie die naar verwarring of wanorde neigt, kan zich naderhand niet verontschuldigen door te zeggen: ‘Daar kon ik niets aan doen! De Heilige Geest maakte dat ik dat deed.’ Paulus wijst dat af met de woorden: de geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen. Anders gezegd, de Heilige Geest zal de wil van de individuele gelovige nooit overheersen en hem dwingen iets tegen zijn eigen wil te doen.
Zelfs wanneer een gelovige een geestelijke gave gebruikt, zal zijn geest en zijn wil onder zijn eigen heerschappij blijven. Het staat hem vrij, die gave al dan niet te gebruiken. De verantwoordelijkheid daarvoor berust bij hem. Zoals we al eerder in deze serie hebben gezegd, speelt de Heilige Geest in het leven van een gelovige nooit de rol van een dictator of een overheerser.
Dit is een van de belangrijke aspecten die echte manifestaties van de Heilige Geest onderscheiden van het fenomeen spiritisme, of demonische bezetenheid. In veel fasen van spiritisme of demonische bezetenheid wordt de persoon die de rol vervult van medium of werktuig van een satanische macht, gedwongen om zijn hele wil en persoonlijkheid over te geven aan de geest die hem tracht te beheersen of door hem heen te werken. Heel vaak wordt zo’n persoon dan gedwongen om dingen te zeggen of te doen die ingaan tegen zijn eigen vrije wil, dingen die hij nooit had willen zeggen of doen.
In sommige fasen van spiritisme verliest de persoon die onder de heerschappij van de boze geest komt, ieder begrip of bewustzijn van wat hij zegt of doet. Aan het einde van een dergelijke ervaring kan de bezeten persoon na verloop van vele uren in een volkomen vreemde omgeving weer tot zichzelf komen, zonder te weten of zich te herinneren wat er in de tussentijd is gebeurd. Op deze manier wordt zowel de wil als het verstand van de door demonen bezeten persoon volkomen terzijde geschoven.
God de Heilige Geest gaat echter nooit op deze manier met de ware gelovige in Christus om. Onder de kostbaarste gaven die God aan de mensen, Zijn schepping, heeft geschonken, zijn ook hun wil en persoonlijkheid. De wil of de persoonlijkheid van de gelovigen wordt door God nooit opgeheven of overweldigd. Hij wil door hen heen werken als Hij hun toestemming krijgt, maar Hij zal hen nooit aan de kant schuiven. Satan maakt slaven; God maakt zonen.
Hemelse Vader, dank U wel dat ik Uw zoon/dochter mag zijn, en dat ik in vrijheid mag leven, terwijl het voortdurend mijn wil is om Uw wil ten uitvoer te brengen. Help mij om hierin ook een voorbeeld te zijn voor vele anderen. Amen.