Shop Doneer

God oordeelt naar 'waarheid'

Leestijd: 1 min.


Wat zijn nu de principes van het goddelijke oordeel, die in Gods Woord geopenbaard worden? In Romeinen 2:1–12 ontvouwt Paulus vier hoofdprincipes, die we de komende dagen zullen bestuderen.

Ten eerste verklaart Paulus in Romeinen 2:1–2 dat Gods oordeel ‘naar waarheid’ is: Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen.

Paulus spreekt hier in de eerste plaats tegen godsdienstige, religieuze mensen, die andere mensen met de ene maatstaf beoordelen, maar zichzelf met een andere. Paulus zegt dat dit niet de manier is waarop God oordeelt. Gods oordeel is ‘naar waarheid’. Als we de waarheid van Gods oordeel zien en erkennen zoals die op anderen wordt toegepast, dan moeten wij precies dezelfde waarheid toepassen op onszelf en op ons eigen leven. Gods maatstaf verandert niet. Het is altijd ‘de waarheid’ – dat wil zeggen: de geopenbaarde waarheid van Gods Woord.

Jezus zelf zegt tot de Vader, in Johannes 17:17 Uw Woord is de waarheid. Deze geopenbaarde maatstaf van Gods waarheid is net zo goed van toepassing op degene die oordeelt, als op degene die geoordeeld wordt.

Gebed van de dag

God en Vader, en ook Heer Jezus Die Zelf het levende Woord is, dank U wel voor de absolute, eeuwige, zuiver waarheid van Uw Woord, dat ons houvast geeft en grip op ons leven en alles wat daarin gebeurt. Ik prijs U voor Uw aanwezigheid in mijn leven door Uw Woord. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ZUID KOREA

Bid om Gods bescherming en zalving voor de nieuwe vertalers in Zuid Korea; bid ook om nieuwe ideeën voor de verspreiding van het materiaal nadat het is geproduceerd.

Weekvers: 2 Petrus 3:9

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.