Shop Doneer

God prijzen in plaats van klagen!

Leestijd: 3 min.

Paulus omschreef in zijn brief aan de gemeente in Filippi welk soort gedrag en karakter deze vernedering of verootmoediging die nodig is, zal voortbrengen:

Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het Woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen. (Filippenzen 2:14-16)

De geestelijke mens prijst. De vleselijke mens klaagt... Houd in gedachten dat we geen vrede met God kunnen hebben als we klagen. Als we klagen, dan zijn we niet onberispelijk en onbesmet; we kunnen echter wel onberispelijk en onbesmet worden.

Wij leven te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, maar het is onze verantwoordelijkheid om – te midden van zo'n geslacht - smetteloze kinderen van God te zijn. Als wij gaan schijnen, is één van de dingen die we moeten doen: vasthouden aan het Woord van het leven (vers 16). We kunnen geen onafhankelijk, zelfingenomen, zelfgenoegzaam leven hebben en de noden van de wereld negeren, als we verwachten te schijnen. Schijnen houdt in dat we het Woord van het leven voorhouden aan hen die het nog niet hebben ontvangen.

De slotgedachte van Paulus is ernstig: Is dat wat ik doe de moeite waard? In wezen zei Paulus: als ik dit niet in jullie voortbreng, dan is al mijn inspanning voor jullie vruchteloos geweest. Dat is met recht een ernstige gedachte. Het is mogelijk dat een man zijn hele leven besteedt aan het bedienen van mensen, maar als hij niet de juiste soort mensen voortbrengt, dan is zijn levenswerk vruchteloos geweest.

Toen ik een jonge prediker was, hield ik me hoofdzakelijk bezig met dat wat ik predikte. Maar toen ik volwassen werd, was ik meer bezig met wat ik voortbracht, want aan de vrucht wordt de boom gekend (Mattheüs 12:33). Goede diensten en goede programma's hebben weinig waarde, als ze geen goede mensen voortbrengen.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, laat de vrucht van mijn leven en bediening ook zijn dat ik goede mensen voortbreng, die Uw eeuwige Woord van waarheid bewaren en ernaar leven, op zo'n manier dat het zichtbaar wordt voor de wereld om ons heen.

Boeken over God prijzen in plaats van klagen

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen over God prijzen in plaats van klagen? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Wil je meer leren over de geweldige impact die Gods Woord kan en moet hebben op ons leven, lees dan Heiligheid is geen optie.
  • In Het Kruis - je kunt er niet omheen lees je hoe Jezus de weg van nederigheid ging, uit gehoorzaamheid aan God. Ontdek hoe belangrijk het is dat je Zijn offer de focus van jouw leven wordt!
  • Waar in de wereld trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op tot nederigheid. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • In Dereks boekje De Omwisseling lees je over de ruil die plaatsvond toen Jezus stierf aan het Kruis. Hij verkoos nederigheid om jou te kunnen redden!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.