Shop Doneer

God staat nooit voor verrassingen

Leestijd: 2 min.

Als we de kennis van God in al zijn volheid begrijpen - vooral Zijn voorkennis - dan weten we ook zeker dat God nooit voor verrassingen staat, wat er ook gebeurt. In het Koninkrijk van God zijn geen onvoorziene gebeurtenissen. Dat is voor ons soms extra lastig te begrijpen, als we kijken naar de dingen die gebeuren in de wereld om ons heen; het geweld, de onderdrukking van mensen, waar soms ook kinderen van God onder gebukt gaan… In die situaties lijkt soms niet God, maar Zijn tegenstander de volledige controle te hebben. Juist dan is het belangrijk ons te realiseren dat het eerste aspect van de Heilige Geest Zijn eeuwigheid is, en dat is dus ook het perspectief waarin we de dingen moeten zien, en elkaar als broeders en zusters moeten helpen niet ontmoedigd en geïntimideerd te raken, maar te blijven zien op de eeuwige, alwetende en overal aanwezige Geest van God.

Niet alleen weet God het einde al vanaf het begin, Hij Zelf ìs zowel het begin als het einde (Openbaring 21:6). En Hij heeft altijd de volledige controle. God weet wie Hij gekozen heeft om voor eeuwig met Hem te zijn. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. (Romeinen 8:29). In hoofdstuk 12 moedigt de schrijver van de Hebreeënbrief ons aan ons oog voortdurend gericht te houden op Jezus, de ‘Leidsman en Voleinder van ons geloof’… Andere vertalingen zeggen hier: ‘Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof’ of in het Engels: ‘the author and perfector’ (de auteur en voltooier…) of our faith… In het hoofdstuk ervoor heeft hij ons een hele rij geloofshelden in herinnering geroepen, die allemaal ‘bleven zien op de Onzienlijke’, ondanks moeite en strijd die op hun weg kwam. Het is zo troostend, dat de alleswetende Geest van God degene is die jouw en mijn geloof begonnen is (als ‘Auteur’, als initiatiefnemer…), maar Hij zal wat Hij in jou en mij begonnen is ook ‘volmaakt voltooien’. Wat een veiligheid is het, dat God die alles weet en die boven de tijd staat, met Zijn Geest in ons woont.

Als we door Gods genade uiteindelijk op die prachtige, eeuwige bestemming arriveren, dan zal Jezus niemand begroeten met: ,,Ik had nooit verwacht jou hier te zien!’’ Nee, Hij zal zeggen: ,,Mijn kind, Ik heb op je gewacht. Het bruiloftsfeest kon nog niet beginnen zonder jou.’’ Ik geloof dat iedere plaats aan dat heerlijke feestmaal de naam draagt van degene voor wie het is klaargemaakt. God wacht met wonderbaarlijk veel geduld tot het aantal verlosten compleet is, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

Gebed van de dag

Heer doordring mij van het feit dat U alles weet en dat wat U in mij en in al mijn broeders en zusters wereldwijd begonnen bent, tot in het volmaakte zult voltooien. Leer ons als Uw kinderen, om dwars door alles heen steeds U te zien Heer Jezus, en te beseffen dat U alles weet, zelfs als het kwaad over ons heen lijkt te komen als een vloedgolf: Uw Geest richt juist op dat moment de banier van Uw overwinning omhoog (Jesaja 59:19). Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

BULGARIJE

Met ingang van 1 januari moest de grootste christelijke boekverkoper in Bulgarije de verkoopprijzen van alle boeken verhogen als gevolg van de belastingen. Bid dat de nieuwe prijzen de verkoop van Dereks boeken niet zullen beïnvloeden, en dat de vraag naar zijn materiaal juist toeneemt!