Shop Doneer

God verheerlijken in mijn lichaam

Leestijd: 2 min.
Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de ​Heilige​ Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn (1 Korinthe 6:19-20).

Er zijn veel verschillende manieren waarop we ons lichaam gebruiken, en een van de belangrijkste is dat we ons lichaam verzorgen door te eten en te drinken. Paulus schreef dat we dit moeten doen op een manier die God verheerlijkt.

Of u dan eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God (1 Korinthe 10:31).

Wat betekent het om te eten tot eer van God? Ik laat het antwoord op die vraag aan de lezer over. Sommige mensen kunnen zich niet voorstellen dat ze God kunnen vereren door de manier waarop ze eten. Maar God heeft gezegd dat Hij een jaloers God is (zie bijvoorbeeld Exodus 34:14), en Hij wil in elk gebied van ons leven vereerd worden – ook in de eenvoudige, dagelijkse, aardse zaken.

Laat me nog een vraag stellen. Is het mogelijk op zo'n manier te eten dat het juist geen eer brengt aan God? Ik geloof van wel. Als je je overeet en je helemaal volpropt, dan is dat feitelijk een vorm van genotzucht, waar God niet door verheerlijkt wordt. In Spreuken 13:25 staat: De rechtvaardige eet tot de bevrediging van zijn ziel. We mogen verzadigd worden, maar als we daarbuiten gaan – verder dan het bevredigen van onze gewone behoeften – dan zijn we zelfgericht.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus en het werk van de Heilige Geest. Ik proclameer dat mijn lichaam een tempel is van de Heilige Geest, verlost, gereinigd en geheiligd door het bloed van Jezus. Mijn lichaam is van God, en ik wil het gebruiken op een wijze die Hem verheerlijkt – ook door wat ik eet en drink. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.