Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

God verheerlijken in mijn lichaam

Leestijd: 1 min.
Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn (1 Korinthe 6:19,20).Er zijn veel verschillende manieren waarop we ons lichaam gebruiken, en een van de belangrijkste is dat we ons lichaam verzorgen door te eten en te drinken. Paulus schreef dat we dit moeten doen op een manier die God verheerlijkt.Of u dan eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God (1 Korinthe 10:31).Wat betekent het om te eten tot eer van God? Ik laat het antwoord op die vraag aan de lezer over. Sommige mensen kunnen zich niet voorstellen dat ze God kunnen vereren door de manier waarop ze eten. Maar God heeft gezegd dat Hij een jaloers God is (zie bijvoorbeeld Exodus 34:14), en Hij wil in elk gebied van ons leven vereerd worden - ook de eenvoudige, dagelijkse, aardse zaken.
Laat me nog een vraag stellen. Is het mogelijk op zo'n manier te eten dat het juist geen eer brengt aan God? Ik geloof van wel. Als je je overeet en je helemaal vol propt, dan is dat feitelijk een vorm van genotzucht, waar God niet door verheerlijkt wordt. In Spreuken 13:25 staat:De rechtvaardige eet tot de bevrediging van zijn ziel.We mogen verzadigd worden, maar als we daarbuiten gaan - verder dan het bevredigen van onze gewone behoeften - dan zijn we zelfgericht. Onze tijd kent veel eetverslaafden, maar laten wij onze bevrediging zoeken in God die onze ziel wil vullen en onze geest en ons lichaam gelijkmatig en gezond wil voeden.

Dank U Heer voor het bloed van Jezus en het werk van de Heilige Geest. Ik proclameer dat mijn lichaam een tempel is van de Heilige Geest, verlost, gereinigd en geheiligd door het bloed van Jezus. Mijn lichaam is van God, en ik wil het gebruiken op een wijze die Hem verheerlijkt - ook door wat ik eet en drink. Amen.