Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

God verlangt een reactie

Leestijd: 2 min.

Ik geloof dat God van Zijn gelovige kinderen een reactie verwacht ten aanzien van wat Hij aan het doen is in Israël en het Midden Oosten. Neutraal of onverschillig blijven is geen optie. God verlangt een reactie, een antwoord. In het boek Jeremia lezen we wat de Heer van ons verwacht:

Want zo zegt de HEERE: Zing vrolijk over ​Jakob, met blijdschap! Juich om het hoofd van de heidenvolken! Laat het horen, prijs Hem en zeg: Verlos Uw volk, HEERE, het overblijfsel van Israël. (Jeremia 31:7)

In dit vers vinden we als het ware vijf reacties die God van ons verlangt, en ze hebben allemaal betrekking op onze stem: Zing (jubel), juich, loof, proclameer en zeg (of bid). De Kerk, wij die geloven dat de Bijbel het Woord van God is, moeten hieraan gehoorzamen.

God verlangt van ons dat we voorbede doen voor Israël. Hij zegt: 'Ik ben mijn volk aan het herstellen. Ik ben ze aan het verzamelen, en ik vraag je om je met mij te verenigen en mijn doelen in gebed te brengen'. Ik denk dat we de gebeurtenissen allemaal moeten aanvaarden als een van die mysterieuze eigenschappen van God: Als Hij iets van plan is, zegt Hij tegen Zijn kinderen: 'Bid dat Ik het zal doen.' Met andere woorden: 'Dit is mijn bedoeling, maar het zal pas gebeuren als je ervoor bidt.'

Als christenen hebben we een geweldige verantwoordelijkheid om volledig toegewijd te zijn aan de uitwerking van Gods bedoelingen in de geschiedenis en in de toekomst. Laten we, als ware zonen en dochters van God, onze belijdenis (in zang, gejuich, lofprijs, proclamatie en gebed) in lijn brengen met Gods plan: het herstel van Israël, want de Heer zal Zijn volk nooit verlaten!

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor Uw toewijding aan Israël. Ik doe voorbede voor dit land. Ik geloof dat de Heer Zijn volk herstelt en bijeenbrengt, en ik voeg mij in gebed met de gebeden van anderen. De Heer zal Zijn volk niet verlaten. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.