Shop Doneer

God verlangt naar intimiteit

Leestijd: 2 min.

Gisteren leerden we dat aanbidding intiem contact is met God; onze geest die een wordt met Gods Geest. De ziel, noch het lichaam van de mens, is hiertoe in staat. Alleen de geest van de mens is in staat tot die unieke, intieme relatie met God; het is de meest kostbare vorm van relatie met God; een relatie van eenwording door gemeenschap, die komt door aanbidding. Aanbidding is de hoogste activiteit waartoe de mens in staat is; God aanbidden in geest en in waarheid.

Om dit te kunnen, moeten we onze hele persoonlijkheid in lijn brengen met God en antwoord geven op Zijn verlangen naar ons. Je geest moet door je ziel heen werken, om je lichaam in beweging te brengen. Daarom is het zo dat als je geest wil aanbidden, deze nog niet veel kan uitrichten, zolang je ziel (je wil, je verstand en je gevoel) en van daaruit je lichaam, niet meewerken. En onthoud goed: een geest die God niet kan aanbidden omdat de ziel en het lichaam niet meewerken, is een gevangen geest.

Voor zo'n geest werkt het lichaam als een gevangenis, hij zit achter slot en grendel door emoties, door verstandelijke redeneringen of door koppige onwil, en is niet in staat om te reageren op Gods verlangen naar intimiteit.

Dit is een probleem waar veel christenen mee kampen. We geven hun het Woord, maar we geven hun een incompleet beeld van hoe de Kerk zou moeten functioneren in aanbidding. Dus als mensen dan eens echte aanbidding ervaren, voelen ze zich verward omdat we ze hebben aangeleerd om vormelijke aanbidding zonder intimiteit met God, aanbidding die eigenlijk abnormaal is, te verwachten.

Gelukkig heeft God ons voorzien van een routekaart naar verschillende vormen van echte aanbidding. Hij heeft ons een model gegeven om na te volgen, zodat we kunnen binnentreden in ware aanbidding, en zo mogen binnenkomen in Zijn aanwezigheid. Dit model heet 'de tabernakel'.

Er is zoveel te leren van het model van aanbidding dat God Zijn volk Israël aanreikte in het Oude Testament, door de opbouw van de tabernakel, waarin Hij Zijn kinderen een route voorschreef om te komen in Zijn aanwezigheid. Dit model zullen we de komende dagen gaan bekijken.

Gebed van de dag

Vader, ik ben opgewonden en benieuwd als ik bedenk dat U Uw volk een route heeft voorgeschreven om in Uw aanwezigheid te komen, en dat ik door het verzoeningswerk van de Heer Jezus die route mag volgen! Ik wil de lege, vormelijke, feitelijk 'abnormale' aanbidding achter me laten Heer, en U leren werkelijk te aanbidden in geest en in waarheid! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

CANADA

Bid om nieuwe mogelijkheden voor de verspreiding van Dereks onderwijs in Canada – door middel van voorgangers, gelijkgezinde bedieningen, en leiders/zendingswerkers in inheemse gemeenschappen.