Shop Doneer

God weet alles

Leestijd: 2 min.

Gods alwetendheid heeft alles te maken met Zijn eeuwige natuur. In 1 Johannes 3:20 vinden we een belangrijke maar eenvoudige openbaring: God weet alles. Er is niets wat God niet weet. Van het kleinste insect tot de verste ster in de melkweg, er is niets wat God niet volkomen doorgrondt.

God weet dingen over ons die we zelf niet eens weten. Geloof je bijvoorbeeld werkelijk wat we gisteren zagen (zie Mattheüs 10:30), dat Hij het aantal haren op je hoofd weet?

God kende ook het aantal inwoners van de stad Nineve (zie Jona 4:11). Hij wist – en controleerde – de groei van de plant die Jona schaduw gaf. Hij wist – en controleerde – de activiteiten van de worm die ervoor zorgde dat de plant weer verdorde (zie Jona 4:6-7).

De apostel Paulus schreef

...wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen... (1 Korinthe 2:9)

En verder:

Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. (vers 10)

De Heilige Geest peilt de diepste diepten en bepaalt de hoogste hoogten van alles wat was, wat is en wat zal komen. Zijn kennis is oneindig. In het licht van deze oneindige kennis moeten we voorbereid zijn om aan Hem verantwoording af te leggen.

En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen. (Hebreeën 4:13)

Als dit tot je doordringt, dan kun je niet anders dan vol worden van diep ontzag.

Gebed van de dag

Dank U Vader, dat U mij volledig kent. Ik belijd dat Gods kennis oneindig is – er is niets wat Hij niet weet. Mijn Vader weet wat ik nodig heb, nog voordat ik erom vraag. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.