Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

God wil dat je vrucht draagt

Leestijd: 2 min.

Er zijn twee belangrijke Bijbelse feiten of waarheden, die te maken hebben met vrucht dragen. Ik geloof dat als je deze twee feiten begrijpt, ze je het geloof zullen geven dat nodig is om ten volle productief te zijn. Vandaag beginnen we met het eerste feit.

De eerste waarheid is: God wil dat ieder mens vrucht draagt. Over dat aspect van Gods wil bestaat geen twijfel, en het zal ook nooit veranderen. Dit is al Gods wil vanaf het moment dat Hij de mens schiep. Het was zelfs het doel waarvoor God de mens schiep. Dit kunnen we lezen in het verhaal van de schepping van de mens, in Genesis 1:27-28:

En God schiep de mens naar zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar en word talrijk, en vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee en over de vogels in de lucht en over al de dieren die op de aarde kruipen!

In dit gedeelte staan vijf dingen die God van de mens vraagt:

  1. Wees vruchtbaar
  2. Word talrijk
  3. Vervul de aarde
  4. Onderwerp
  5. Heers

Dit zijn de doelen waarvoor de mens is geschapen. Gods doelen veranderen nooit. Hun vervulling kan vertraagd worden door het falen van de mens, maar uiteindelijk gaat God altijd door en zal Hij zijn doel bereiken.

In de nieuwe schepping, in Jezus Christus en door Jezus Christus, worden de oorspronkelijke doelen van God hersteld. Daar zullen we morgen uitgebreider op ingaan.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat U uiteindelijk Uw doelen bereikt. Wat een prachtige gedachte is het, dat het Uw wil is voor mijn leven, om vrucht te dragen, en dat ik met U mee mag wandelen in Uw wil. U heeft mij geschapen om vrucht te dragen. Wilt U in mij tot Uw doel komen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.