Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

God wil jou!

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
Een levend offer

We zullen de komende dagen kijken naar de eerste zes verzen van Romeinen 12, waarin we een belangrijke sleutel vinden om Gods doelen voor ons te ontdekken, en daar vervolgens naar te gaan leven.
Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid (NBG: uw denken) om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven... (Romeinen 12:1-6)
In bovenstaande verzen ontvouwde Paulus een aantal opeenvolgende, logische stappen. Wat is de eerste stap die God van ons verwacht? Dat je je lichaam aan Hem toewijdt (zie Romeinen 12:1). De meeste mensen beginnen met het geestelijke, maar God begint met het natuurlijke. Hij zegt: 'Ik wil je lichaam - met alles erop en eraan. Ik wil je helemaal - geest, ziel en lichaam. Geef Mij het vat, en de inhoud ervan wil Ik ook.'
Vervolgens zegt God: 'Ik wil dat je je lichaam aanbiedt op het altaar, als een levend offer. Deze instructie van God is een bewuste afwijking van de gangbare offers in het Oude Testament, waar het offerdier eerst werd gedood, voordat het op het altaar werd gelegd. God zegt: 'Ik wil dat je je lichaam aan mij aanbiedt als een offer, precies zoals de offerdieren onder het oude verbond op het altaar werden gelegd, met één groot verschil: ik wil jou niet dood, maar levend!' Dat is het enige verschil - verder is het beeld precies gelijk.
Toen Paulus zei dat we ons lichaam moeten aanbieden als een levend offer... voor God welbehaaglijk (= aanvaardbaar), voegde hij nog toe: dit is uw redelijke godsdienst (andere vertalingen zeggen: uw ware eredienst (NBV), uw ware aanbidding (Good News Bible), uw geestelijke dienstbetoon (King James Version). Paulus' bedoeling kunnen we volgens mij als volgt overbrengen: 'In het licht van alles wat God voor je heeft gedaan, is dit het minste wat je kunt doen. In het licht van de waarheid van het evangelie, is dit de redelijke, gepaste reactie.' God wil jou - je lichaam, je geest, je denken, je talenten, alles wat je bent en hebt. Wat is jouw antwoord? Je moet het aanbieden op het altaar.

Vader, in reactie op wat Jezus voor mij heeft gedaan, wil ik mij helemaal aan U geven. Dat is het minste wat ik voor U kan doen. Daarom wil ik ook mijn lichaam aan U aanbieden als een levend offer. Het is niet langer van mij, maar van U. Wilt U mij helpen om U met mijn lichaam te eren? Amen.