Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

God wist onze overtredingen uit

Leestijd: 3 min.

Gisteren zagen we hoe oprechte gelovigen niet bang hoeven te zijn om van Christus een negatief oordeel te ontvangen. In feite zal de ware gelovige in Christus absoluut nooit veroordeeld worden voor zonden die hij heeft gedaan. Als iemand als zondaar in geloof tot Christus komt, Hem als Verlosser aanneemt en Hem als Heer belijdt, dan zal alles wat van die persoon als zonden staat opgetekend daarna onmiddellijk en voorgoed door God worden uitgewist en zal dat nooit meer in herinnering worden gebracht. In twee opeenvolgende hoofdstukken van Jesaja geeft God aan degenen die Hij verlost heeft deze belofte:

In Jesaja 43:25 zegt Hij: Ik, Ik ben het Die uw ​overtredingen​ uitdelgt (WV: Ik wis uit) omwille van Mijzelf, en aan uw ​zonden​ denk Ik niet.

En in Jesaja 44:22a zegt God: Ik delg uw overtredingen uit (WV: weggewist) als een nevel en uw zonden als een wolk.

In deze beide passages is er sprake van ‘zonden’ en van ‘overtredingen’. ‘Zonden’ zijn verkeerde daden die begaan zijn zonder dat naar een bekende wet verwezen hoeft te worden. ‘Overtredingen’ zijn verkeerde daden die in openlijke ongehoorzaamheid van een bekende wet worden begaan. ‘Zonden’ worden daarom vergeleken met een ‘wolk’, maar ‘overtredingen’ met een ‘nevel’, een ‘dikke wolk’. ‘Overtredingen’ zijn het dikst van de twee. Maar Gods genade en macht zijn meer dan voldoende om beide weg te vagen.

Eerder hebben we gezegd dat er in de hemel een volledig register wordt bijgehouden van het leven dat iedere mensenziel hier op aarde leidt. Je kunt het soort ‘boek’ waarop dit register wordt bijgehouden vergelijken met een elektromagnetische band. Als er ergens op de band een fout is gemaakt, kan die in een paar ogenblikken volledig worden uitgewist door de opnamekop een tweede keer langs die bepaalde plaats te laten lopen. Er bestaat zelfs een apparaat dat in een paar seconden alles wat er op de band staat kan verwijderen. Daarmee heb je dan een volledig schone band, waarop een nieuwe boodschap kan worden opgenomen zonder dat er ook maar een spoor van de vorige boodschap overblijft.

Zo is het ook met het hemelse register van de gelovige. Als een zondaar voor de eerste keer tot berouw en geloof in Christus komt, gebruikt God Zijn hemelse ‘wisser’; het hele verslag van de vroegere zonden van de zondaar wordt daarmee ogenblikkelijk en volledig uitgewist. Er komt dan een schone ‘band’ waarop een nieuw leven van geloof en gerechtigheid kan worden opgenomen. Als daarna de gelovige opnieuw in zonde zou vallen, hoeft hij alleen maar berouw te hebben en zijn zonde te belijden en dan zal God dat specifieke stuk van het verslag uitwissen en is de tape opnieuw weer schoon.

Deze voorziening van God voor zonden die door christenen worden begaan nadat zij Christus als Verlosser hebben leren kennen, staat beschreven in 1 Johannes 1:9: Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Gebed van de dag

Heer, wat een geweldig en heerlijk feit is het toch dat ik als christen mag rekenen op Uw hemelse wisser; dank U voor de heerlijke waarheid van vergeving voor al mijn menselijke onvolkomenheden en misstappen. Ik prijs U om Uw genade! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

NEPAL

Bid dat de herdruk van een aantal van Dereks Nepalese boeken vlot verloopt. Bid dat deze boeken op ruime schaal in heel Nepal worden verspreid en een grote verandering teweegbrengen in allen die ze lezen.

GETUIGENIS NEPAL

Ik ben heel dankbaar voor de boeken van Derek Prince, die me hebben geholpen in mijn geestelijk leven, en ook bij het onderwijzen van andere gelovigen. Ze zijn zo praktisch, en gemakkelijk te begrijpen. Ik had veel boeken van Derek en daarom werden ze gelezen door verscheidene voorgangers en leiders, die dan terugkwamen en om meer boeken vroegen, voor hun studie en om weg te geven aan mensen die ze nodig hadden.– Pastor Rabin, Urlabari

Weekvers: 2 Korinthiërs 5:10 (NBV)

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van ​Christus​ verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.