Shop Doneer

God zal beschermen

Leestijd: 1 min.
Toen de staat Israël werd geboren in 1948, woonde ik in Israël. Ik herinner me het moment dat de vlag van Israël werd uitgestoken in het centrum van Jeruzalem. Ik zei tegen mezelf: 'Dit is een heel belangrijk moment!'
Volken, luister naar de woorden van de HEER, vertel het verder op de verste eilanden: Hij die Israël verstrooid heeft, zal het samenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde (Jeremia 31:10).Tweeënhalf duizend jaar geleden bepaalde God dat deze boodschap in elk land op aarde geproclameerd zou worden. En in onze dagen, voor onze ogen, is het in vervulling gegaan. Nu kunnen we met recht zeggen: ,,Hij die Israël verstrooid heeft is het aan het samenbrengen en aan het hoeden, zoals een herder zijn kudde."
In de natuurlijke wereld leven we in een tijd dat niemand weet wat er morgen met Israël zal gebeuren. Binnen 24 uur kan er, zonder enige waarschuwing vooraf, een oorlog uitbreken. Maar temidden van dit alles zal God Israël beschermen als een herder zijn kudde. Er is een garantie dat ondanks de politieke druk en het geweld dat oplaait, God zijn samengebrachte volk Israël zal beschermen.
De Heer geeft ons dezelfde belofte in Psalm 121:7,8:De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.Wat is het goed om te weten dat God bij je is, niet alleen aan het begin van je reis, maar ook als je aan het einde komt; niet alleen als je 's ochtends opstaat, maar ook als je 's avonds weer thuis bent. God blijft bij je en Hij zal je beschermen en bewaren, nu en voor eeuwig. De Schepper is onze Bewaarder.

Dank U Heer, dat U zich heeft toegewijd aan Uw volk Israël. Ik bid voor Uw volk, dat zij U zullen kennen als hun beschermer. Ik proclameer ook dat de beschermer van Israël ook mijn beschermer en bewaarder is, want de Heer zal Zijn volk niet verlaten. Amen.