Shop Doneer

God zal dicht bij je zijn!

Leestijd: 4 min.
In het vorige hoofdstuk hebben we Gods prachtige plan van herstel voor het voetlicht gehaald. Nu zullen we ons echter richten op een onderwerp dat zelden 'Halleluja's' of 'Amens' van de gelovigen uitlokt. Waarom? We gaan kijken naar de rol van vasten als een belangrijk, centraal middel tot herstel, dat God beschikbaar heeft gemaakt voor Zijn volk. Met vasten bedoel ik: het bewust voor een bepaalde tijd je onthouden van voedsel, voor geestelijke doeleinden. Ik zou zeggen dat vasten normaal gesproken niet betekent dat je ook drinken laat staan, ook al is dit soms wel het geval. Mozes heeft twee keer veertig dagen afstand genomen van eten én drinken. Elia ook. Dat type van vasten is echter bovennatuurlijk, en ik zou het niet algemeen aanbevelen. Ik zou nooit aanraden dat je langer dan tweeënzeventig uur niet drinkt. Dat is mijn persoonlijke mening. Ik weet van een broeder in de Heer die zeventien dagen op die manier vastte. Maar tenzij je echt het bovennatuurlijke rijk betreedt, zou ik die vorm van vasten niet aanbevelen. Lukas 4:2 zegt ons dat Jezus veertig dagen vastte, en ten slotte, toen die voorbij waren, kreeg Hij honger. Er staat niet dat Hij ook dorst had. Er wordt aangenomen dat Hij dus niet zonder vloeistoffen leefde, maar alleen zonder voedsel. Ik heb vrienden die veertig dagen lang hebben gevast (maar wel dronken). Het is beslist mogelijk. Toch zou ik niet aanraden dat je met zo'n lange periode van vasten in één keer begint. Stel je eerst een klein doel voor ogen en bereik het dan ook. Dat geeft veel meer voldoening dan wanneer je een groot doel stelt, maar er vervolgens niet in slaagt. Zelfs twee maaltijden per dag laten staan kan heel effectief zijn. Het belangrijkste bij het vasten is, net als bij andere disciplines die we praktiseren voor God, ons motief. Je kunt veertig dagen vasten vanuit het verkeerde motief en geen ander resultaat boeken dan dat je je ellendig voelt - en behoorlijk wat magerder wordt.In de Bijbel vinden we een duidelijke openbaring over het vasten dat God kiest: Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt? Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de HEERE zal antwoorden, dan zult u om hulp roepen en Hij zal zeggen: Zie, hier ben Ik. Als u het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid; als u uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid zal als de middag zijn. En de HEERE zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven; u zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt. En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen; de fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden: hij die bressen dichtmaakt, hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen. (Jesaja 58:6-12). In de eerste verzen van Jesaja 58, geeft God eerst een schets van vasten dat niet effectief is. Het is vasten waarbij er een verkeerd motief is en de relaties van de betrokkenen niet goed zijn. Het is vasten ,,om te twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan" (Jesaja 58:4). Het is vooral een uiterlijk, godsdienstig ritueel, zoals een man die zijn hoofd buigt als een riet en vroom allerlei plichtplegingen onderhoudt, maar zonder dat zijn hart erin is. God zegt: ,,Als je wilt dat je stem in de hemel wordt gehoord, dan is dat niet de manier om te vasten." In het bovenstaande Bijbelgedeelte zegt God vervolgens: ,,Wat Mijn oor betreft, kun je die manier van vasten - die lege, inhoudsloze rituelen - beter laten. Jullie relaties zijn niet goed, jullie motivaties kloppen niet. Het is alleen maar uiterlijk ritueel, een traditie waar jullie in geworteld zijn. Maar het brengt jullie nergens - in ieder geval niet dichter bij Mij!" Daarna spreekt God over het motief en het doel van het vasten dat in Zijn ogen wél goed is. Eerlijk gezegd, als ik de beloften lees die erop volgen, denk ik bij mijzelf direct: dat wil ik ook! Laten we samen eens een paar van deze beloften bekijken. Dan [als je vast zoals God het heeft voorgeschreven] zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de HEERE zal antwoorden, dan zult u om hulp roepen en Hij zal zeggen: Zie, hier ben Ik. Als u het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid... (Jesaja 58:8-9). Wat zal er dan gebeuren? God zal dicht bij je zijn...! Wat wil je nog meer?

Hemelse Vader, dank U voor de mogelijkheden die U ons als Uw kinderen geeft, om U dichterbij te ervaren. Help mij Heer, om op een manier die bij me past, ruimte te scheppen voor de discipline van het vasten in mijn leven. Ik verlang ernaar U ruimte te geven in mijn leven, Heer! Amen.