Shop Doneer

Gezocht: bekwame dienaren

Leestijd: 2 min.

Dienen is een bekwaamheid die we moeten aanleren. Je krijgt het niet zomaar in de schoot geworpen en de meeste mensen hebben het zeker niet van nature. Bedienden in een restaurant zijn letterlijk geroepen om te dienen, maar moeten daar wel in worden getraind. Een vriend van mij was zo'n echte kelner. Op een dag legde hij me uit wat er allemaal nodig is voor echte, goede bediening. Door zijn verhaal realiseerde ik me dat dienstbaarheid niet vanzelf komt; het is een bekwaamheid die we moeten leren. We moeten anderen bestuderen om erachter te komen wat een positieve reactie teweeg zal brengen en wat niet. We moeten anderen bestuderen om ze uit te dagen tot liefde en goede daden, niet het tegenovergestelde. Dienen vereist oefening, training en discipline.

Om te dienen heb je bovendien de juiste omgeving nodig. Nadat hij schreef:

En laten wij op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken (Hebreeën 10:24),

vervolgde de schrijver met:

Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar opwekken en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. (vers 25)

We moeten leren dienen in de juiste omgeving, die wordt beschreven met de woorden 'onderlinge bijeenkomst'. Dat betekent hechte, toegewijde, regelmatige gemeenschap. Direct in het volgende vers wordt het rampzalige alternatief beschreven:

Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur. (vers 26)

Dit betekent dat als we niet in de juiste omgeving blijven – dus als we geen hechte, toegewijde en regelmatige gemeenschap hebben – we terug zullen vallen in zonde. De enige veilige weg is om in gemeenschap te blijven, acht te slaan op andere mensen en te leren om hen met vreugde te dienen.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U mij helpt om anderen te dienen. Ik zie de noodzaak van gemeenschap met andere gelovigen, om elkaar uit te dagen tot liefdebetoon. In die gemeenschap blijf ik, terwijl ik leer te dienen en steeds acht te slaan op anderen. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.