Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Goddelijk, eeuwig, eindeloos leven!

Leestijd: 2 min.
Gisteren leerden we dat Jezus' bloed geweldige bovennatuurlijke kracht heeft, en dat we ons ermee moeten voeden.
Maar hoe doen we dat - ons voeden met Jezus' bloed? In 1946 begon ik mijn bediening Israël, in Ramallah, wat toen nog een klein Arabisch dorp was. Hoewel ik nooit echt vloeiend Arabisch sprak, was dat de taal die we in ons huis spraken. Daardoor leerde ik dat als Arabieren het avondmaal gaan vieren, dan zeggen ze: ,,Laten we het bloed van Jezus drinken.'' In zekere zin groeide ik als jonge christen dus op met de gedachte dat avondmaal vieren hetzelfde is als het drinken van Jezus' bloed. Zoals ik het begrijp, is dit één van de manieren waarop we het leven, de ziel van de Here Jezus, effectief maken in ons leven. Toen Jezus aan het kruis stierf en zijn bloed uitstortte, vloeide het leven van God het universum in. Nu is het beschikbaar voor ieder die het door geloof in Jezus ontvangen wil. Tot dat moment was het leven van God altijd opgesloten gebleven in God zelf. De gedachte aan wat er plaatsvond toen Jezus stierf aan het kruis, doet ons menselijk verstand duizelen! Met het bloed van Jezus dat vrijelijk werd uitgestort, werd het totale, volle leven van God vrijgegeven en voor ons beschikbaar gemaakt!
Er is echter geen ander kanaal voor dat leven dan Jezus' bloed alleen. In de twintig jaar dat ik getrouwd was met Ruth, leidden we een zwervend bestaan. We waren heel vaak op reis en bleven zelden lang op eenzelfde plaats wonen. We ontdekten echter dat we toch een zekere stabiliteit in ons leven konden bereiken, door bepaalde vaste gewoonten in te voeren, praktijken die we elke dag deden. Eén van de gewoonten die ons heel dierbaar werd, was iedere morgen samen het 'avondmaal' gebruiken, voordat we werden opgeslokt door alle activiteiten van die dag. Als priester over mijn huis deelde ik met Ruth iedere morgen het brood en de wijn, waarbij we samen de volgende proclamatie uitspraken: ,,Dank U dat we in het bloed van Jezus het leven van God ontvangen - goddelijk, eeuwig en eindeloos leven.'' Dat is wat we jarenlang elke dag hebben beleden, en het is een goede gewoonte voor ieder die God toebehoort door de immense kracht van Jezus' bloed, dat ons voorziet van goddelijk, eeuwig, eindeloos leven!

De omwisseling belijden
Wil jij je deze vierde omwisseling ook toe-eigenen in de vorm van opnieuw een mondelinge belijdenis? Spreek de volgende belijdenis dan uit in geloof:

Heer Jezus, U stierf mijn dood opdat ik zou delen Uw leven. Dank U, Jezus, dat U mij eindeloos, goddelijk, eeuwig leven geeft! Wat ben ik U dankbaar voor de kracht van Uw bloed; help mij hier vaak aan te denken! Amen.