Shop Doneer

Gods aanvaarding ervaren

Leestijd: 1 min.
Om Gods genezing voor afwijzing te ontvangen, moeten we twee fundamentele feiten begrijpen. Ten eerste: God heeft geen talloze voorzieningen getroffen voor een heleboel verschillende menselijke noden. Integendeel, Hij heeft één voorziening getroffen die voldoende is voor alle noden van de mensheid; Jezus' offerdood aan het kruis.
Ten tweede, dat wat plaats vond aan het kruis, was een omwisseling die God zelf had gepland. Alle slechte gevolgen van onze zonden kwamen op Jezus, zodat in ruil daarvoor alle voordelen van Jezus' zondeloze gehoorzaamheid voor ons beschikbaar kwamen. Wij hebben niets gedaan om dat te verdienen, en we kunnen er dus ook geen recht op laten gelden. Het is alleen voor ons beschikbaar door de onvoorstelbare liefde en genade van God.
Daarom is het nutteloos om tot God te komen op basis van iets wat wij menen te bezitten. We hebben niets uit onszelf te bieden. Alleen de gevolgen van het offer dat Jezus voor ons bracht, maakt Gods hulp voor ons beschikbaar. Onze goede werken vallen daarbij volkomen in het niet.
Christus droeg onze afwijzing aan het kruis, samen met onze schaamte, ons gevoel van verraad, onze trots, onze pijn en onze gebroken harten. In feite was de doodsoorzaak van Jezus een gebroken hart. Wij zijn aanvaard door Zijn afwijzing. Aanvaard in de Geliefde! Het was een omwisseling. Jezus droeg het kwaad, zodat wij het goede ontvingen. Hij droeg onze zorgen, zodat wij Zijn vrede zouden ervaren. De weg is open voor jou en mij, om tot God te komen zonder schaamte, zonder schuld en zonder angst.

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik proclameer de waarheid van de omwisseling die Jezus voor mij bewerkte: Ik ben aanvaard doordat Hij werd afgewezen. Ik ontvang het goede, omdat Hij het kwade droeg. Al mijn afwijzing is gedragen door Jezus, opdat ik Zijn aanvaarding door de Vader zou krijgen. Amen.