sluit
Shop Doneer

Gods aanvaarding geneest

Leestijd: 2 min.

Een belangrijke oorzaak voor afwijzing in onze moderne tijd is echtscheiding. De meesten van ons weten dat tegenwoordig ongeveer de helft van alle huwelijken in de Westerse wereld eindigt in een echtscheiding. Daarnaast zijn er nog minstens zoveel ongeregistreerde relaties die stuklopen nog voordat het tot een huwelijk is gekomen. Al deze verbroken relaties slaan diepe wonden, die gewoonlijk door beide partijen worden gevoeld.

Sommige vrouwen veronderstellen dat zij de enigen zijn die lijden, maar dat is beslist niet waar. Mannen kunnen afwijzing net zo diep ervaren als zij. Toch is de realiteit dat statistisch gezien meer vrouwen dan mannen worden verlaten, en diepe afwijzing ervaren door echtscheiding. Jesaja 54:6 is gericht aan Sion, maar is als voorbeeld van toepassing op alle afgewezen echtgenotes – en meer nog, op iedereen die worstelt met afwijzing:

Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de HEERE u, de vrouw van de jeugd, die afgewezen was, zegt uw God.

Wie kan het aantal mensen in onze tijd tellen dat zich afgewezen voelt doordat hun huwelijk stuk liep? Stelt u zich een vrouw voor die alles heeft gegeven voor haar echtgenoot, vastbesloten om er een succesvol huwelijk van te maken. Maar plotseling gaat hij er vandoor met een andere vrouw! Ik besef dat ik op geen enkele manier kan begrijpen waar zij doorheen gaat, of mezelf in haar situatie kan inleven om te voelen wat zij voelt. Maar hoe bijzonder dat God dat wel kan – en ook doet!

Andere veel voorkomende oorzaken van afwijzing betreffen onze lichamelijke verschijning. De meeste jonge vrouwen van vandaag moeten slank zijn en voldoen aan het schoonheidsideaal om populair te zijn, hoewel dat belachelijk is. Een meisje hoeft maar een beetje molliger te zijn dan haar klasgenootjes, of wat stiller, of de verkeerde kleren te dragen, of op een andere manier af te wijken, of ze wordt afgewezen. Een jongen hoeft maar een beetje kleiner of langzamer of minder goed in sport te zijn. Er is niet veel voor nodig om iemand een gevoel van afwijzing te bezorgen en vandaag de dag wordt het er voor duizenden jongeren niet gemakkelijker op geworden.

De meeste mensen zullen niet zoveel moeite hebben om het probleem van afwijzing te herkennen, of zich er zelfs mee te identificeren. De komende dagen zullen we naar de oplossing kijken. Opnieuw is hierin voorzien door Jezus, die aan het kruis volkomen afwijzing doorstond, zodat al diegenen die door diepe afwijzing heen zijn gegaan, zich volkomen aanvaard mogen weten door God de Vader!

Gebed van de dag

Heer Jezus, ik wil vandaag voorbede doen voor al diegenen die in hun leven diepe afwijzing hebben ondergaan. Herstel hen, Heer, en vul hen met Uw liefde, die alle angst en verdriet verdrijft. Breng hen terug in Uw plan, Heer, zodat Uw naam verheerlijkt wordt in hun leven. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.